دینا فایل
پاورپوینت تشخیص و درمان نیستاگموس nystagmus

پاورپوینت تشخیص و درمان نیستاگموس nystagmus

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تشخیص و درمان نیستاگموس nystagmus فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 21پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهنیستاگموس...

20,000 تومان
پاورپوینت آشنایی با نوروپاتی محیطی

پاورپوینت آشنایی با نوروپاتی محیطی

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آشنایی با نوروپاتی محیطی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 30پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهنوروپاتی...

20,000 تومان
پاورپوینت هپاتیت اتوایمیون یا هپاتیت خود ایمنی چیست

پاورپوینت هپاتیت اتوایمیون یا هپاتیت خود ایمنی چیست

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت هپاتیت اتوایمیون یا هپاتیت خود ایمنی چیست فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 25پاورپوینت آماده ارائهفهرست...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع روش های عمل توبکتومی مزایا و معایب آن

پاورپوینت انواع روش های عمل توبکتومی مزایا و معایب آن

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت انواع روش های عمل توبکتومی مزایا و معایب آن فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پاورپوینت آماده ارائهفهرست...

20,000 تومان
پاورپوینت آشنایی با سندروم گیلن باره

پاورپوینت آشنایی با سندروم گیلن باره

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت آشنایی با سندروم گیلن باره فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهسندرم گیلن باره...

20,000 تومان
پاورپوینت فئوکروموسیتوم چیست

پاورپوینت فئوکروموسیتوم چیست

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت فئوکروموسیتوم چیست فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهفئوکروموسیتوم چیستعلائم...

20,000 تومان
پاورپوینت بیماری منیر چیست

پاورپوینت بیماری منیر چیست

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت بیماری منیر چیست فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهبیماری مینیر چیستمراحل بیماری...

20,000 تومان
پاورپوینت تشخیص و درمان بیماری کاوازاکی

پاورپوینت تشخیص و درمان بیماری کاوازاکی

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت تشخیص و درمان بیماری کاوازاکی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهبیماری کاوازاکی...

20,000 تومان
پاورپوینت معرفی بیماری نارسایی شریانی

پاورپوینت معرفی بیماری نارسایی شریانی

۹ آذر ۱۴۰۲

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت معرفی بیماری نارسایی شریانی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 29پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهعلائم نارسایی...

20,000 تومان