دینا فایل
پاورپوینت مدیریت سوئیچ

پاورپوینت مدیریت سوئیچ

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مدیریت سوئیچفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:توپولوژی چیستمعايب توپولوژی...

20,000 تومان
پاورپوینت آهنگری و فرم فلزات

پاورپوینت آهنگری و فرم فلزات

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آهنگری و فرم فلزاتفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمهتاريخچه آهنگريتعريف...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع گیج کننده های نرم افزاری

پاورپوینت انواع گیج کننده های نرم افزاری

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع گیج کننده های نرم افزاریفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست...

20,000 تومان
پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودروفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:مقدمهانواع سیستم خنک...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع سقف های ساختمانی

پاورپوینت انواع سقف های ساختمانی

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت انواع سقف های ساختمانیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 168پاورپوینت کامل و آماده ارائه ...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع حافظه های جانبی

پاورپوینت انواع حافظه های جانبی

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع حافظه های جانبیفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 17پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:حافظه مغناطيسيديسك...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع پمپ ها

پاورپوینت انواع پمپ ها

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع پمپ هافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 44پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:تعریفتاریخچهانتخاب پمپانواع پمپ...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع پمپ ها و نحوه کار آن ها

پاورپوینت انواع پمپ ها و نحوه کار آن ها

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع پمپ ها و نحوه کار آن هافرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 47پاورپوینت کامل و آماده ارائهفهرست مطالب:پمپ هاي...

20,000 تومان
پاورپوینت انواع پله

پاورپوینت انواع پله

۲۱ مرداد ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت انواع پلهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 31پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:نکات طراحی پلهانواع پلهانواع پله از...

20,000 تومان