دینا فایل
1
دانلود پاورپوینت نخاع و اعصاب نخاعی

دانلود پاورپوینت نخاع و اعصاب نخاعی

۱۳ مهر ۱۴۰۱

Extends from foramen magnum to second lumbar vertebra Segmented Cervical Thoracic Lumbar Sacral Connected to 31 pairs of spinal nerves All are mixed nerves; I.e., contain both sensory and motor fibers Not uniform in diameter throughout length Cervical enlargement: supplies upper...

25,000 تومان24,750 تومان
پاورپوینت My Nationality درس 1 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت My Nationality درس 1 زبان انگلیسی هشتم

۱۲ مهر ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Nationality درس 1 زبان انگلیسی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبامنطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا...

20,000 تومان
پاورپوینت My Week درس 2 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت My Week درس 2 زبان انگلیسی هشتم

۱۲ مهر ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Week درس 2 زبان انگلیسی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 21بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبامنطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه...

20,000 تومان
پاورپوینت My Abilities درس 3 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت My Abilities درس 3 زبان انگلیسی هشتم

۱۲ مهر ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Abilities درس 3 زبان انگلیسی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 29بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبامنطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا...

20,000 تومان
پاورپوینت My Health درس 4 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت My Health درس 4 زبان انگلیسی هشتم

۱۲ مهر ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Health درس 4 زبان انگلیسی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 29بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبامنطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا...

20,000 تومان
پاورپوینت My City درس 5 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت My City درس 5 زبان انگلیسی هشتم

۱۲ مهر ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My City درس 5 زبان انگلیسی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 39بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبامنطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا توجه...

20,000 تومان
پاورپوینت My Hobbies درس 7 زبان انگلیسی هشتم

پاورپوینت My Hobbies درس 7 زبان انگلیسی هشتم

۱۲ مهر ۱۴۰۱

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت My Hobbies درس 7 زبان انگلیسی هشتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 20بکارگیری اشکال، تم و افکت های زیبامنطبق با مطالب و رئوس کتاب درسیبا...

20,000 تومان
1
دانلود پاورپوینت نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف

دانلود پاورپوینت نحوه تکمیل اظهارنامه مشاغل بند الف

۱۲ مهر ۱۴۰۱

فرایند تکمیل اظهارنامه مشاغل بندالف   1- تکمیل مشخصات شناسنامه ای 2- تکمیل کد اداره کل وواحد مالیاتی مربوطه 3- تکمیل نشانی محل فعالیت فرایند تکمیل اظهارنامه...

31,900 تومان31,581 تومان
1
دانلود پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

دانلود پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

۱۲ مهر ۱۴۰۱

خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای...

29,400 تومان29,106 تومان