دینا فایل
دانلود مقاله و پروژه بسته بندي مواد غذايي فوژان كهربا

دانلود مقاله و پروژه بسته بندي مواد غذايي فوژان كهربا

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 38 فرمتWORD : حجم فایل : 41.85 KB...

4,000 تومان
دانلود مقاله و پروژه بسته بندي مدرن مواد غذايي

دانلود مقاله و پروژه بسته بندي مدرن مواد غذايي

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 80 فرمتWORD : حجم فایل : 178.89 KB...

8,000 تومان
دانلود مقاله و پروژه اصول نگهداري مواد غذايي و جلوگيري از فساد مواد غذايي

دانلود مقاله و پروژه اصول نگهداري مواد غذايي و جلوگيري از فساد مواد غذايي

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 39 فرمتWORD : حجم فایل : 66.63 KB...

4,000 تومان
دانلود مقاله و پروژه استخراج كيتين از پوسته ميگو

دانلود مقاله و پروژه استخراج كيتين از پوسته ميگو

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 32 فرمتWORD : حجم فایل : 3.71 MB...

3,500 تومان
دانلود مقاله و پروژه اتكنولوژي نان

دانلود مقاله و پروژه اتكنولوژي نان

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 37 فرمتWORD : حجم فایل : 801.89 KB...

4,000 تومان
دانلود مقاله و پروژه هيدرولوژي آب سيلاب

دانلود مقاله و پروژه هيدرولوژي آب سيلاب

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 38 فرمتWORD : حجم فایل : 42.84 KB...

4,000 تومان
دانلود مقاله و پروژه هدايت كننده ها (رشته عمران)

دانلود مقاله و پروژه هدايت كننده ها (رشته عمران)

۲۶ اسفند ۱۳۹۳

تعداد صفحات : 45 فرمتWORD : حجم فایل : 1.5 MB...

4,500 تومان