دانلود فایلی با مشخصات دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان

دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان

ارتباط با ما

دانلود


دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان
دانلود فایلی با مشخصات دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان با فرمت ورد ودر 38 صفحه قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده1 هدف پژوهش2 1- بیان مساله2 2- همه گیر شناسی5 3- ملاحظات تشخیصی و ویژگیهای بالینی8 4- تشخیص افتراقی10 5- ویژگیها و اختلال های توأم12 6- بررسی های آسیب شناختی و آزمایشگاهی12 7- سیروپیش آگهی13 8- سبب شناسی13 9- سازوکارهای شناختی رفتاری15 10- پیشینه پژوهش18 11- نتیجه گیری25 منابع و مآخذ28   قسمتی از متن تحقیق چکیده یکی از مسائلی که بین کودکان و نوجوانان مشاهده می‌شود لجبازی آنهاست. لجبازی رفتاری نامطلوب است که به شکل آسیب رساندن به خود و دیگران، دشنام‌گفتن، گریه‌کردن، فریاد کشیدن و شکستن وسایل به چشم می‌خورد. این رفتار در حد کم طبیعی است، اما اختلالی وجود دارد به نام اختلال لجبازی و نافرمانی (ODD) که مهم‌ترین مشخصه آن نافرمانی بیش از حد است. معمولا رفتارهای منفی گرایانه و لجبازی به‌شکل یکدندگی مستمر، مقاومت در برابر دستورالعمل‌ها و تمایل نداشتن به صلح و سلطه‌پذیری یا جر و بحث با بزرگسالان و همسالان ظاهر می‌شود. واژگان کلیدی: لجبازی، نافرمانی، ODD     هدف پژوهش بررسی اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان و راه‌های درمان آن 1- بیان مساله هیوارد[1](2000 نقل از خدایاری فرد 1385 ) عنوان می کند اختلال لجبازی –نافرمانی اولین بار در سال 1966 به عنوان یک اختلال رفتاری پیشنهاد شد. با انتشار ویرایش سوم راهنمایی آماری و تشخیص اختلالهای روانی، اختلال لجبازی، نافرمانی در یک طبقه جدید و مستقل در طبقه بندی اختلال های روانی جای گرفت. این مفهوم سازی در DSM-ш DSM-ш-R؛ وIV -DSM در غیاب مدارک تجربی که از متمایز شدن لجبازی –نافرمانی از اختلال سلوک ([2]CD) حمایت کنند، رخ داد. ODD همراه با CD و اختلال نقص توجه – بیش فعالی[3]ADHD در DSM- ш -R گروهی از اختلال های رفتاری مخرب را در DSM-IV تشکیل می دهند این گروه اغلب با یکدیگر به عنوان اختلال های بیرونی شده مورد توجه هستند، بدین معنی که آنها از طریق رفتارهای ناسازگارانه بیرونی مثل بیش فعالی، تکانشگری، پرخاشگری و نافرمانی از قوانین مشخص می شوند. در مقابل اختلال های بیرونی شده، گروهی دیگر از اختلال ها مثل اضطراب و افسردگی قرار دارند که تحت عنوان اختلال های درونی شده معرفی شده اند. این اختلال ها به وسیله احساسات و پریشانی های درونی تجربه شده به وسیله فرد آشکار می شوند. قبلاً، در تعدادی از طبقه بندی ها اختلال های بیرونی شده مثل ODD به عنوان اختلال های رفتاری و اختلال های درونی شده به عنوان اختلال های هیجانی یا نوروتیک مدنظر بودند. اینچنین توصیفاتی امروزه کمتر مورد استفاده هستند (گیبل[4]، 1997 نقل از کاکاوند 1385). پانزدهمين طبقه‌ي تشخيصي در DSM-Vاختلالات رفتار ایذایي، كنترل تكانه و سلوك هستند. اين طبقه‌ي تشخيصي شامل 7 اختلال است كه در DSM-IV در زير گروه اختلالاتي كه براي نخستين بار معمولاً در شيرخوارگي، كودكي يا نوجواني تشخيص داده مي‌شوند و اختلالات كنترل تكانه كه به گونه‌اي ديگر طبقه‌بندي نشده‌اند، قرار دارند. اختلال بي‌اعتنايي مقابله‌اي، آتش افروزي، دزدي بيمارگون، اختلال انفجاري متناوب و اختلال سلوك مهم‌ترين اختلالات در اين طبقه‌ي تشخيصي هستند. (استین[5]، 2010 ). تقریبا 24 درصد از کودکان ADHA که برای درمان ارجاع داده می شوند، ممکن است ملاکهای تشخیصی لجبازی – نافرمانی یا اختلال سلوک را نیز داشته باشند (ایکنباخ[6] و همکاران 1994 نقل از کاکاوند 1385). در ODD کودک یا نوجوان مکرراً به شیوه های منفی گرایانه، خصمانه و توأم با نافرمانی در مقابل اشکال قدرت عمل می کند. ملاک های ODD شاید این موضوع را مطرح نمایند که همهی کودکان گاهی اوقات به این شیوه عمل می کنند. چند نکته را برای تشریح این موضوع در نظر گرفته شده است. یکی این که نه تنها این ویژگی ها باید به طور مکرر رخ دهند بلکه باید نسبت به سن و سال و سطح رشدی نامتناسب باشند. دیگر این که فراوانی آنها باید نسبت به کلیشه های کودکان هم سن و سال نیز بیشتر باشد. معمولاً رفتارهای منفی گرایانه و لجبازی به شکل یکدندگی مستمر، مقاومت در برابر دستورالعمل ها و عدم تمایل به مصالحه و سلطه پذیری یا جر و بحث با بزرگسالان و همسالان ظاهر می شوند. لجبازی و نافرمانی ممکن است به صورت تخطی عمدی و یا مداوم از محدودیت ها رخ دهد که معمولاً به شکل نادیده گرفتن دستورها، مشاجره و ناتوانی در تحمل سرزنش به خاطر بد رفتاری دیده می شوند. تظاهرات اختلال همواره در محیط خانه دیده می شود ولی در مدرسه یا اجتماع چندان آشکار نیستند. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) نشانه های این اختلال به طور اخص در تعامل با بزرگسالان یا افرادی که شخص به خوبی آنها را می شناسد بیشتر آشکار می شود و در نتیجه ممکن است در جریان معاینهی بالینی ظاهر نشود. معمولا اختلال لجبازی –نافرمانی قبل از 8 سالگی و حداکثر تا اوایل نوجوانی ظاهر می شود ولی بعد از آن دیده نمی شود. نشانه های مخالفت و نافرمانی اغلب در خانه رخ می دهند ولی به تدریج در سایر زمینه ها نیز دیده می شوند. شروع این اختلال تدریجی است و در طول دوره ای چند ماهه یا چند ساله شکل می گیرد. در میزان قابل ملاحظه ای از موارد، اختلال لجبازی نافرمانی بر اختلال سلوک مقدم است (انجمن روانپزشکی امریکا 1994). ODD هم در دخترها و هم در پسرها گزارش شده است و به طور کلی تا اندازه ای شیوع آن در پسرها بیشتر از دخترهاست. نشانه هایی مثل عزت نفس پایین، ناپایداری خلقی، استفاده از داروهای محرک غیر قانونی قبل از سنین قانونی، از ویژگی های همراه ODDهستند در مجموع پسرهای ODD به نظر می رسد در مقایسه با پسرها CD از هوش بالاتری برخوردار بوده هم چنین تعارض کمتری با مدرسه و نظام های اجتماعی داشته، و نیز نسبت به کودکانCD افسردگی کمتری را تجربه می کنند. (گیبل 1997، نقل از کاکاوند 1385). نکته مهم و قابل ذکر که در بالا نیز اشاره ای به آن شد این است که معمولاً نشانه های ODD در پسرها مقاوم ترند و بیشتر به CD تبدیل می شوند. هم چنین جوانان ODDپرخاشگر، به احتمال بیشتری درگذشت زمان نسبت به جوانان ODD غیر پرخاشگر، به اختلال سلوک مبتلا می شوند (گیبل 1997، نقل از کاکاوند 1385 ) نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی (ODD) معمولا قبل از بروز علائم اختلال سلوک CDوجود دارند و بیشتر کودکان مبتلا بهCD نشانه های ODD را هم حفظ می کنند. علاوه بر این ODD و CDارتباطات بسیار مشابهی دارند. مثلا با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین (ری[7] و همکاران، 1998) با رفتار ضد اجتماعی و والدین مجرم (فارائون[8] و همکاران، 1991) و با آشفتگی و نقص عملکرد شیوه های پرورش فرزند در خانواده (فریک و همکاران؛ 1992 )مرتبط هستند. ارتباط تکامی و وابستگی های مشابه نشان می دهند که ODD و CD در یک حوزه روان شناختی (یعنی اختلال های رفتار تخریبی ) قرار دارند. در واقع، با توجه به تشابهات فراوان، برخی جداکردن دونوع اختلال را بی فایده دانسته اند (ری و همکاران، 1998) اگرچه، تمایز ODD و CD ممکن است برای بعضی مقاصد پژوهشی مهم نباشد، این افتراق دو جنبه بالینی با اهمیت را، نشان می دهد. نخست اینکه عدم همزمانی تکاملی بین ODD و CD را مشخص می کند، به این معنا که گرچه بیشتر کودکان CD با شروع در کودکی، نشانه های ODD را از اوایل زندگی بروز می دهند، بسیاری از کودکان مبتلا به ODD دچار علائم شدیدتر CD نمی شوند. دوم اینکه چنین تمایزی تأیید می کند که بسیاری از پسران مبتلا به الگوی شروع در نوجوانی، قبل از بروز CD دارای نشانه های ODD نبوده اند (راینک، داتیلیو و فریمن، ترجمه علاقه بند راد، 1380) یکی از ملاک های اصلی اختلال لجبازی – نافرمانی، حرف نشنوی است. این در حالی است که پرخاشگری معمولاً مؤلفه این اختلال محسوب نمی شود. کودکان دچار اختلال لجبازی – نافرمانی، در برابر مظاهر اقتدار، رفتار خصمانه و منفی بروز می دهند و نافرمانی می کنند این مظاهر قدرت برای کودکان کم سن معمولاً پدر و مادر هستند و برای کودکان بزرگتر، پدر و مادر، معلمان و سایر بزرگسالان. الگوی خلق تحریک پذیر و عصبانی،رفتار جدلی و مقاومتی،کینه جویی مداوم که حداقل 6 ماه دوام داشته باشد و در این مدت 4 مورد از موارد زیر حضور داشته باشند و در رفتار متقابل با حداقل یک فرد غیر خواهر یا برادر بروز پیدا کند: خلق عصبانی و تحریک پذیر: 1-اغلب از کوره در می رود. 2- غالباً حساس است و سریع از دست دیگران ناراحت می شود. 3- غالباً خشمگین و دلخور است. رفتار جدلی و مقاومتی: 4- اغلب با مظاهر قدرت یا بزرگسالان، جروبحث می کند. 5-به طور فعالانه مبارزه طلب است یا نسبت به درخواست ها ومقررات بزرگسالان بی اعتنایی یا عدم همکاری نشان می دهد. 6-اغلب به طور عمدی مزاحم دیگران می شود. 7-اغلب دیگران را به خاطر بد رفتاری یا اشتباهات خود سرزنش می کند. انتقام جویی: 8- کینه توزی یا انتقام جویی حداقل 2 بار در 6 ماه گذشته. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) توجه : تداوم و تکرار این رفتارها باید برای تشخیص رفتار هنجار از، رفتار مطابق با نشانه های بیماری استفاده شود. برای کودکان زیر 5 سال،رفتارهای نشانه دار باید در اکثر روزها در یک دوره حد اقل 6 ماهه رخ دهد و برای افراد 5 سال به بالا رفتار نشانه دار باید حداقل یک بار در هفته به مدت حد اقل 6 ماه رخ دهد. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) 2- همه گیر شناسی مطالعات همه گیر شناسی در جمعی غیر کلینیکی، این صفات منفی کارانه را در 16 تا 22 درصد کودکان دبستانی گزارش نموده اند. هرچند ممکن است این اختلال در 3 سالگی نیزشروع شود، ولی معمولا تا 8 سالگی شروع شده و دیرتر از نوجوانی آغاز نمی گردد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) نشانگان مخالفت و عناد با بالا رفتن سن افزایش می یابد. این اختلال قبل از بلوغ در پسرها بیشتر از دخترها مشاهده می شود، اما بعد از بلوغ این میزان همسانی بیشتری با یکدیگر پیدا می کند و همچنین نشانگان در هر دو جنس مشترک هستند و تنها در پسرها مقاومت و مقابله ی بیشتری به چشم می خورد( انجمن روانپزشکی امریکا، 1994 ). مشکلات سلوک به ویژه در کودکانی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند، بسیار شایع است. بنابراین به نظر مک ماهون[9] واستس[10](1997، نقل از خدایاری فرد، 1385 ) اختلال رفتاری یکی از شایع ترین اختلالات کودکان است و میزان شیوع آن بین 2تا 10 درصد برای اختلال سلوک (رفتارهای ضد اجتماعی ) و 6تا10 درصد برای اختلال لجبازی – نافرمانی است یک منبع به این مساله اشاره دارد که دخترانی که براساس این تشخیص طبقه بندی شده اند به مراتب بیشتر از پسران هستند و پسران غاًلبا تشخیص اختلال سلوک را دریافت می کنند. (خدایاری فرد، 1385 ) در این رابطه الگوهای خانوادگی واضحی وجود ندارد، اما تقریباً تمامی والدین کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی، خودشان با پیامدهای قدرت، کنترل و خودمختاری درگیر بوده اند. در برخی خانواده ها که دارای چندین کودک لجباز هستند، مادرها کنترل کننده و افسرده و پدرها پرخاشگر منفعل می باشند در بسیاری از موارد نیز کودکان ناخواسته بوده اند (کاپلان، سادوک ترجمه پور افکاری، 1382 ) به نظر می رسد که اختلال لجبازی – نافرمانی در خانواده هایی که حداقل یکی از والدین آن سابقه یک اختلال خلقی، اختلال لجبازی – نافرمانی، اختلال سلوک، اختلال کمبود توجه، بیش فعالی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و یا اختلال مرتبط با مواد داشته اند، بسیار شایع است (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری، 1382 ) تحقیقات همه گیر شناسی نشان داده اند رفتارهای مخل و ضد اجتماعی، دو مورد از مهم ترین مشکلات کودکان و والدین هستند و هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کنند (لوبر،لاهی و توماس [11]، 1991 ) در(DSM-IV) شیوع اختلال لجبازی – نافرمانی به فراخور جمعیتی که از آن نمونه گیری شده و به فراخور اطلاع دهندگان (یعنی به نسبت این که اطلاع دهندگان والدین باشد یا کودکان و معلمان ) 2تا16 درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994 ) میزان شیوع در نمونه هایی که از سطح اجتماع گرفته شده اندنیز برای اختلال سلوک، در پسرهای زیر 18 سال 8/1 تا 16 درصد و در دخترها 8/0 تا 2/9 درصد است (لوبر، بورک [12] و همکاران، 2000 نقل از شرو در و گوردن ترجمه ی فیروز بخت، 1385 ) این تخمین های شیوع، نسبت به تخمین های شیوع در DSM-III)(افزایش قابل توجهی دارند هرچند ملاک های اختلال لجبازی–نافرمانی­در)IV(DSM- دقیق تر شده است. در)DSM-III(میزان شیوع اختلال لجبازی – نافرمانی 5تا7 درصد و اختلال سلوک، 2تا 4 درصد بوده است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994 ) اگرچه این ارقام فی نفسه هشدار دهنده اند ولی شمار کودکان و نوجوانانی که رفتارهای مخل و ضد اجتماعی دارند، عملاً بیش از این است. 60 درصد 13 تا 18 ساله ها قبول دارند که بیش از یک نوع رفتار ضد اجتماعی انجام داده اند، رفتارهایی مثل سوء مصرف مواد، آتش افروزی، تخریب اموال عمومی یا پرخاشگری (کزدین، 1995، نقل از شرودر و گوردن ترجمه فیروز بخت، 1389 ). آخنباخ[13] و ادلبروک[14](1981، نقل از لوبر، بورک و همکاران، 2000، شرودر و گوردن ترجمه فیروز بخت 1389 ) گزارش دادند، 50 درصد 4 تا 5 ساله ها به نوعی نافرمان بودند و 26 درصد آنها وسایل را خراب می کردند. و بالاخره شیوع مشکلات سلوک در کودکانی که پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین دارند، بیشتر است. شیوع کنونی اختلال لجبازی –نافرمانی، در دامنه شیوع 1% تا 11% جمعیت قرار دارد. با متوسط برآورد شیوع حدود 3/3 % میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ممکن است متفاوت باشد بسته به سن و جنس کودک. به نظر میرسد شیوع این اختلال،قبل از نوجوانی در مردان تا حدودی بیشتر از زنان است( 1: 4/1 ). (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) 3- ملاحظات تشخیصی و ویژگیهای بالینی از ویژگیهای اساسی اختلال لجبازی-نافرمانی، یک الگوی مکرر. مداوم از خلق عصبانی و تحریک پذیر، اهل جرو بحث، رفتار مبارزه طلب و انتقام جویی است. ممکن است افراد مبتلا به اختلال لجبازی-نافرمانی مقابله ای،نشانه های رفتاری اختلال را نیز نشان می دهند. ممکن است علایم اختلال لجبازی-نافرمانی مقابله ای فقط به یک محیط محدود شود که معمولاً محیط خانه است. افرادی که علایم را به اندازه کافی بروز می دهد که شامل تشخیص می شوند( حتی اگر فقط در خانه نشانه ها را بروز دهد)، رفتار اجتماعی آنها میتواند دچار مشکل باشد. با این حال،در موارد شدید اختلال، علایم بیماری می تواند در چند محیط دیده شود. با توجه به اینکه فراگیر شدن علایم اختلال،شاخص شدت است،بسیار مهم است که رفتار فرد در محیط ها و روابط مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که این رفتارها در میان خواهر – برادر ها متداول است، باید در تعامل با افراد دیگر (غیر خواهر – برادر ) دیده شود. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) علایم اختلال لجبازی- نافرمانی مقابله ای می تواند بدون اینکه تشخیص اختلال داده شود، تا حدی در افرادعادی رخ دهد. چند نکته کلیدی برای تعیین رفتار نشانه دار وجود دارد. اول : چهار نشانه یا بیشتر،در 6 ماه گذشته در فرد دیده شود. درم: تداوم و فراوانی علایم باید از آنچه برای فرد از نظ ر سن، جنس و فرهنگ، هنجار به حساب می آید، بیشتر باشد. مثالاً برای بچه های پیش دبستان،بد خلقی در طول هفته، عادی است. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) بر خلاف رشد بهنجار که در آنها رفتار های مقابله ای در اوایل دوره ی کودکی به اوج رسیده و به مرور زمان کاهش می یابند، رفتارهای مقابله ای که مشخصه ی اختلال لجبازی- نافرمانی هستند با افزایش سن ادامه یافته و وخیم تر می شوند (کمپبل[15]، 1990 ). این واقعیت، اهمیت ارزیابی شدت، میزان تغییر پذیری بر حسب موقعیت و شدت رفتار پیش از تشخیص را برجسته می سازد. همان گونه که لوبر، لاهی و توماس (1991 ) توصیه کرده اند، تشخیص اختلال لجبازی-نافرمانی تنها تا زمانی مد نظرقرار می گیرد که رفتار مقابله ای و نافرمانی با فراوانی و شدت نابهنجار رخ دهد یا در طول زمان (بعد از سالهای پیش دبستانی ) ادامه یابد. اگر مشکلات رفتاری که مشخصه اختلال سلوک هستند نیز ظاهر شوند، اما نه به میزانی که ملاکهای تشخیصی اختلال سلوک را دریافت کنند، در این صورت تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی می تواند یک انتخاب مناسب باشد. از نتایج دیگر تشخیص صحیح، تفکیک اختلال لجبازی –نافرمانی، از سایر اختلالهای رفتاری برون سازی مانند اختلال سلوک و اختلال نقص توجه /بیش فعالی است. اختلال لجبازی –نافرمانی ممکن است توام با اختلال نقص توجه /بیش فعالی رخ دهد. که این امر پیش آگهی وخیم تری دارد (هین شاو[16]،لاهی و هارت، 1993) اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک از نظر تکاملی با اختلالهای مختلفی ارتباط داشته، به درمانهای متفاوتی نیز نیاز دارند (فریک و همکاران، 1993، لاهی و همکاران،، 1992، لوبر و همکاران 1991) اگرچه همه کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی رفتارهای شدید ایذائی را که مشخصه اختلال سلوک هستند نشان نمی دهند، بیشتر کودکانی که بیش از بلوغ جنسی مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده می شوند، ملاک های تشخیصی اختلال لجبازی – نافرمانی را نیز دریافت می کنند (فریک و همکاران، 1993، لاهی و همکاران، 1991 ) در نتیجه تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی هنگامی که کودک همزمان ملاکهای اختلال سلوک را داراست امکان پذیر نمی باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994) این تشخیص افتراقی کاربردهای مهمی برای مفهوم سازی و طرح ریزی درمان در بر دارد (لاهی و همکاران، 1992، لوبر و همکاران 1991 ) مشکلات رفتاری برونسازی اغلب تواٌم با مشکلات رفتاری درون سازی رخ می دهند که فرآیند تشخیص را پیچیده تر می سازند (هین شاو و همکاران، 1993 ) از این رو تشخیص دقیق از اهمیت اساسی برخوردار است چرا که وجود نشانه های اضطراب یا افسردگی غالباً نشانگر شیوه های درمانی متفاوت است. ضروری است نشانهای درون سازی بیشتر از، یا علاوه بر، نشانه های برون سازی هدف گزینی شوند. برای نمونه، نشانه های برون سازی به دنبال درمان موفق نشانه های افسردگی کاهش می یابند (پویگ-آنتیخ[17]1982 ) کودکان دارای اختلال لجبازی –نافرمانی، غالباً با بزرگسالان جرو بحث می نمایند، بد خلق بوده، عصبانی هستند، بی میل اند و به راحتی توسط دیگران آزرده می گردند. آنها به کرات به گونه ای فعال نسبت به درخواست ها و دستورات بزرگسالان بی اعتنا بوده و به عمد دیگران را می آزارند، آنها تمایل دارند که دیگران را به خاطر اشتباهات و بدرفتاری خود مورد سرزنش قرار دهند (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) تظاهرات اختلال تقریباً به طور ثابت در خانه موجود بوده، اما ممکن است در مدرسه یا با بزرگسالان وجود نداشته باشد. در برخی موارد، ویژگی های اختلال از آغاز بیماری در خارج از خانه آشکار می شوند. در سایر موارد نیز اختلال آنها در خانه شروع، اما بعداً در خارج خانه تظاهر می یابد. به طور مشخص علائم اختلال بیشتر در تعاملات با بزرگسالان یا گروه هم سن ظاهر می شوند که کودک آنها را به خوبی می شناسد. بنابراین به نظر می رسد که کودکان دارای این اختلال، در هنگام بررسی بالینی علائم اندکی را نشان داده یا اصلاً این علائم را ظاهر نسازند، معمولاً آنها به خودشان به عنوان نافرمان یابی اعتنا نمی نگرند، بلکه رفتارشان را به عنوان پاسخی به رویدادهای غیر منطقی، توجیه می کنند. به نظر می رسد که این اختلال اطرافیان کودک را بیشتر از خود او پریشان می سازد. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) اختلال لجبازی – نافرمانی مزمن تقریباً همیشه روابط بین فردی و عملکرد تحصیلی را دچار اختلال می کند. این کودکان اغلب فاقد دوست بوده و روابط انسانی را ناخوشایند می دانند انها علیرغم هوش کافی به لحاظ خودداری از انتخاب شریک، مقاومت در برابر درخواستهای خارجی و اصرار بر حل مشکل بدون کمک دیگران، دارای عملکرد ضعیف بوده و یا در مدرسه مردود می گردند. (کاپلان سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) مشکلات ثانوی که در رابطه با این اختلال مطرح می باشند عبارتند از : عزت نفس پایین، تحمل ضعیف در برابر ناکامی، خلق افسرده و خوی طغیانگر، نوجوانان ممکن است دچار سوء مصرف مواد غیر قانونی و الکل شوند. اغلب، این اختلال تبدیل به یک اختلال سلوک یا اختلال خلقی می گردد (همان، 1382 ) 4- تشخیص افتراقی به لحاظ اینکه رفتارهای مقابله ای در مراحل خاصی از رشد به صورت بهنجار و سازشی دیده می­شوند بنابراین می بایست دوره های منفی گرایی را از اختلال لجبازی –نافرمانی تفکیک نمود. رفتارهای خودسرانه ناشی از مرحله رشدی خاص، از دوره کوتاه تری نسبت به اختلال لجبازی – نافرمانی برخوردار بوده و در مقایسه با سایر کودکان دارای سن عقلی مشابه، به طور قابل توجهی فراوانی و شدت کمتری دارد. رفتار لجبازی –نافرمانی که به صورت موقت در واکنش نسبت به یک فشار شدید به وقوع پیوسته است، می بایست به عنوان یک اختلال سازشی مشخص گردد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) هنگامی که خصوصیات اختلال لجبازی – نافرمانی درطول یک دوره اختلال سلوک،اسکیزوفرنی و اختلال خلق ظاهر شود تشخیص اختلال لجبازی –نافرمانی مناسب گذاشته می شود. رفتارهای عناد آمیز و منفی گرایانه همچنین ممکن است در اختلال نقص توجه توأم با بیش فعالی، اختلال های شناختی و عقب ماندگی ذهنی وجود داشته باشند. وجود یک اختلال همراه با اختلال لجبازی – نافرمانی می بایست براساس شدت، فراگیر بودن و استمرار چنین رفتاری تعیین شود. (کاپلان و سالوک ترجمه پورافکاری 1382 ) برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که این دو اختلال ODDو CD ممکن است اشکال متفاوت رشدی مربوط به یکدیگر باشند به گونه ای که با بالغ شدن کودک، اختلال لجبازی –نافرمانی به طور طبیعی به طرف اختلاف سلوک پیشروی می کند (کاپلان و سادوک ترجمه پورافکاری 1382). رفتارهای ایذایی افرادی که اختلال لجبازی – نافرمانی دارند از نظر ماهیت نسبت به افرادی که اختلال سلوک دارند از شدت کمتری برخوردار است و به طور اخص شامل پرخاشگری نسبت به اشخاص و اشیا تخریب اموال و الگوی دزدی و حیله گری نمی شود چون همه ویژگیهای اختلال لجبازی – نافرمانی معمولا در اختلال سلوک وجود دارد. اگر ملاکها با اختلال سلوک مطابقت کنند در چنین مواردی تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی مطرح نمی شود. (کاپلان سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) رفتار مخالفت جویانه یکی از ویژگیهایی مشترک مرتبط با اختلالهای خلقی و اختلالهای روان پریشی کودکی و نوجوانی است و اگر نشانه ها انحصاراً در طی دوره اختلال خلقی یا اختلال روانپریش ظاهر شوند، تشخیص جداگانه ای برای آن داده نمی شود. همچنین رفتارهای مخالفت جویانه را باید از رفتار ایذایی ناشی از عدم توجه و تکانشگری در اختلال کمبود توجه /بیش فعالی متمایز کرد. هرگاه هردوی این اختلالها با هم رخ دهند، باید هر دو تشخیص را مطرح کرد. در افرادی که ناتوانی ذهنی دارند تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی تنها زمانی داده می شود که رفتار مخالفت جویانه در مقایسه با افراد همسن، همجنس و با همان میزان از شدت ناتوانی ذهن، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد همچنین بین اختلال لجبازی – نافرمانی و ناتوانی در پیروی از دستورالعمل به دلیل اختلال در فهم زبان (مانند نقص شنوایی و اختلال مختلط در زبان دریافتی – بیانی ) باید تمیز قائل شد. رفتار مخالفت جویانه یکی از ویژگی های معمولی مراحل خاصی از رشد است (مانند اوایل کودکی و نوجوانی ) و تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی تنها زمانی باید مدنظر قرار گیرد که رفتارها در مقایسه با آنچه در افراد همسن مشاهده می شوند با فراوانی بیشتر ظاهر شوند و پیامدهای وخیم تری داشته باشند و به اختلال چشمگیر در کارکردهای اجتماعی تحصیلی یا شغلی منتهی شوند ممکن است شروع تازه رفتارهای مخالفت جویانه در نوجوانی ناشی از جریان عادی فردیت یافتن باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994، نیکخو و همکاران، 1374). 5- ویژگیها و اختلال های توأم ویژگی ها و اختلالهای توأم به عنوان تابعی از سن فرد و شدت اختلال لجبازی متغیر هستند معلوم شده است در میان پسرانی که طی سالهای پیش دبستانی خلق و خوی مشکل آفرین (مانند واکنش پذیری شدید و مشکل درآرام گرفتن ) وبا فعالیت های حرکتی شدید دارند، این اختلال بیشتر شایع است در طی سالهای دبستانی ممکن است عزت نفس ضعیف، نااستواری خلق، ضعف در تحمل ناکامی، ناسزاگویی و استعمال زودهنگام مشروبات الکلی، دخانیات یا داروهای غیر قانونی دیده شود و اغلب با والدین، معلمان و همسالان تعارض وجود دارد. امکان دارد دور معیوبی تشکیل شود که در آن والدین و کودک متقابلاً برهم اثر منفی گذاشته و وضع را بدتر کنند. اختلال لجبازی –نافرمانی در خانواده هایی شایع تر است که مراقبت از کودک به دلیل جابجایی و تعویض سرپرست مختل شده یا درخانواده هایی که شیوه های تربیتی خشن، ناهماهنگ و نامتناقض یابی توجه اعمال می شود. اختلال کمبود توجه /بیش فعالی در کودکانی که اختلال لجبازی – نافرمانی دارند متداول است. اختلالهای یادگیری و اختلالهای ارتباطی نیز معمولا با اختلال لجبازی – نافرمانی همراه هستند. (انجمن روانپزشکی آمریکا 1994، ترجمه نیکخوو همکاران 1374) بایدرمن، [18] میلبرگر[19]جتونز[20] و همکاران (1996، نقل از شرودر وگوردن ترجمه فیروزبخت 1389) گزارش دادند 65 درصد کودکانی که اختلال کمبود توجه /بیش فعالی داشتند، همزمان اختلال لجبازی –نافرمانی داشتند. 6- بررسی های آسیب شناختی و آزمایشگاهی آزمایشهای لابراتوری با یافته های آسیب شناختی خاصی برای کمک به تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی وجود ندارد چون بعضی از کودکان مبتلا، وقتی بزرگ شدند پرخاشگری فیزیکی نشان داده و به حقوق دیگران تجاوز می کنند ممکن است در بعضی از ویژگی هایی که در افراد خشن قابل مشاهده است نظیر کاهش سروتونین سلسله اعصاب مرکزی سهیم باشند (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری، 1382 ) 7- سیروپیش آگهی سیرو پیش آگهی کودکان اختلال لجبازی – نافرمانی به متغیرهای بسیار از جمله شدت اختلال، ثبات آن در طول زمان، احتمال وجود اختلالهای توأم وتشخیص دوگانه (تغییر اختلال سلوک، اختلال یادگیری، اختلال های خلقی و اختلال های مصرف مواد ) و میزان سلامت خانوادگی بستگی دارد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری، 1382 ). حدود یک چهارم همه کودکانی که تشخیص اختلال لجبازی- نافرمانی دریافت می کنند ممکن است در چند سال بعد مستحق این تشخیص نباشند. در چنین مواردی معلوم نیست ملاکها، کودکانی را شامل شده است که از نظر رشدی رفتارشان نابهنجار نبوده است یا اینکه اختلال خود به خود فروکش کرده است. چنین بیمارانی بهترین پیش آگهی را دارند. در بیمارانی که تشخیص باقی می ماند، ممکن است وضع ثابت مانده یا با اضافه شدن تجاوز به حقوق دیگران به اختلال سلوک منتهی شود. مشهور است که بین اختلال سلوک و ابتلاء بعدی به سوء مصرف مواد همچنین میزان بالای اختلالهای خلقی در کودکان مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی، اختلال سلوک و ADHD رابطه ای وجود دارد. پسیکوپاتولوژی والدین، نظیر اختلال شخصیت ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد به نظر می رسد در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی شایع تر از جمعیت کلی باشند که خود به خطر اضافی پیدایش محیط خانوادگی آشفته تر و دشوار منجر می شود. پیش آگهی کودک مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی تا حدودی به میزان عملکرد خانواده و وجود پسیکوپاتولوژی توأم بستگی دارد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) 8- سبب شناسی دفاع از امیال خود و مقابله با خواست های دیگران، برای رشد طبیعی اهمیت اساسی دارد. این کار با برقراری خود مختاری ایجاد هویت و تنظیم معیارها و کنترل درونی مربوط است. بارزترین نمونه رفتار مقابله ای طبیعی بین 18 تا 24 ماهگی" دوساله های دشوار" ظاهر می گردد. وقتی که کودک نوپا به عنوان تظاهری از خود مختاری رو به رشد، رفتار منفی کارانه پیشه می کند. پاتولوژی زمانی شروع می شود که این مرحله مربوط به رشد دوام غیر عادی پیدا می کند. صاحبان قدرت واکنشهای شدید نشان می دهند و لجبازی بسیار بیشتر از آنچه در کودکان با سن عقلی مشابه دیده می شود ظاهر می گردد. کودکان ممکن است استعداد ذاتی یا مزاجی برای تمایلات قوی، سابقه ها و تقدم های قوی و اظهار و جود قاطعانه داشته باشند. اگر کنترل و قدرت، مسأله ای برای والدین بوده باشد، یا از قدرت به خاطر نیازهای خود استفاده کنند کشمکشی پدید می آید که زمینه را برای پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی فراهم می سازد. چیزی که نوزاد آن را به عنوان برقراری خود رائی شروع کرده است به شکل دفاعی در مقابل وابستگی مفرط به مادر یا وسیله حفاظتی در مقابل مداخله در خودمختاری در می آید. در سالهای بعدی کودکی، ضربه های محیطی، بیمار، یا ناتوانی مزمن، مانند ناتوانی ذهنی، ممکن است موجب بروز لجبازی – نافرمانی به عنوان دفاعی در مقابل کودکی، اضطراب و فقدان احترام به نفس گردد، یک مرحله مقابله ای دیگر در سنین نوجوانی به عنوان تظاهری از نیاز به گسستن از والدین و برقراری هویتی مستقل، ظاهر می گردد. نظریه کلاسیک روان کاوی علت این اختلال را در تعارض های حل نشده ای که در دوره مقعدی پیدا شده اند می داند. (لطفی کاشانی و وزیری، 1392 ) رفتار گرایان معتقدند که لجبازی یک رفتار تقویت شده و آموخته شده است که از طریق ان کودک، بر اولیا اعمال قدرت و کنترل می کند. مثلاً کودک با توسل به یک جمله کج خلقی در مقابل یک درخواست ناخوشایند از سوی والدین آنها را به پس گرفتن درخواست خود وادار می سازد. به علاوه توجه زیاد والدین، مانند بحث های طولانی در مورد رفتار نیز ممکن است رفتار او را تقویت کند(لطفی کاشانی و وزیری، 1392 ). عوامل خانوادگی ممکن است در ODD نقش مهمی داشته باشند به نظر می رسد که این اختلال در خانوادههایی که حداقل یکی از والدین تاریخچه ای از ODD،اختلال سلوک، ADHD، اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال مرتبط با مواد یا اختلال خلقی دارند، رایج تر باشد. همچنین گزارش شده است که تعارض زناشویی جدی در خانواده با اختلال لجبازی – نافرمانی ارتباط دارد. نوع ارتباط کودک - والد از جمله عوامل مؤثر و تأثیرگذار است. به طوری که در این میان انضباط سخت از سوی والدین با دستورات متناقض از سوی آنها به علاوه نقض والدین در تعامل و اموزش کودکان مورد توجه هستند (کاکاوند، 1392). نظریه پردازان روانی – اجتماعی چنین پنداشته اند که عوامل سرشتی و مادر زاد ممکن است با پدیدار شدن اختلال لجبازی نافرمانی در اوایل دوران کودکی زمانی که با رفتارهای محدود کننده و توقعات بی دلیل والدین به هم می آمیزند، درارتباط باشند (کاکاوند،1392 ). 9- سازوکارهای شناختی رفتاری علاوه بر تشخیص دقیق، مهم است عواملی را شناسایی کرد که بر پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی تاثیر می گذارند تا از این طریق بتوان درمان را به نحو مؤثرتری طراحی کرد. اگرچه برخی استدلال کرده اند که نشانه های شاخص اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک تنها از نظر میزان شدت پریشانی یا اختلال رفتاری، با هم تفاوت دارند (آخن باخ، 1993 ) بررسی دقیق سازوکارهای پایه این دو اختلال، عوامل دیگری را آشکار می سازد که ممکن است در تفکیک آنها مفید باشند. برای مثال یکی از این عوامل که اختلال لجبازی –نافرمانی و اختلال سلوک را متمایز می کند این است که اختلال سلوک برخلاف اختلال لجبازی – نافرمانی با رعایت نکردن و بی احترامی به حقوق اساسی دیگران ارتباط دارد (انجمن روان پزشکی امریکا، 2007 ) کودکان دارای اختلال سلوک اغلب به عنوان کسانی توصیف می شوند که توجه کمی به تاثیر رفتارهایشان بر دیگران دارند یا مطلقاً نسبت به آن توجهی ندارند. اگرچه کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی با انضباط و انتظارات والدین و سایر اشخاص دارای قدرت، مخالفت می ورزند، ولی ذاتاً همانند کودکان دارای اختلال سلوک، دیگران را حقیر نمی شمارند. اگر این نکته را به زبان رویکرد شناختی مطرح کنیم، به نظر می رسد کودکان دارای اختلال سلوک درباره عواقب اعمالشان کمتر فکر می کنند و از تجزیه و تحلیل اخلاقی موضوع ناتوان هستند، در صورتی که کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی مهارت های حل مسئله ضعیفی نشان می دهند و می کوشند در برابر تحمل رفتارهای معین از سوی اشخاص مهم مانند والدین مقاومت کنند این تمایز مورد تأیید طیفی از پژوهش هاست که روابط بین جنبه های مختلف شناخت اجتماعی و پرخاشگری شدید را برجسته می سازند (گورا[21]، هیوزمن[22]، هانیش[23]، 1987؛ کاردین و همکاران، 1987). بدین ترتیب، بهتر است مبانی شناختی هر دو اختلال و تفاوت باورها، نگرشها، انتظارها و اسنادهای کودکان دارای اختلال سلوک و کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی را مدنظر قرار داد. متأسفانه، بیشتر پژوهشهای شناختی – رفتاری تاکنون برکودکان بزهکار یا کودکان دارای اختلال سلوک متمرکز بوده اند، بررسی های اندکی درباره بنیادهای شناختی اختلال لجبازی – نافرمانی و تفاوت آنها از مفروضه های شناختی اختلال سلوک موجود است این امر تا حدودی ناشی ازاین واقعیت است که اختلال لجبازی – نافرمانی نوعاً در کودکان و در سالهای پیش دبستانی و ابتدایی ظاهر می شود. هنگامی که شناخت ها ناپایدار و در نتیجه برای سنجش با ثبات، دشوار تر هستند (هیوزمن و همکاران، 1992). تحقیقات مختلف نشان داده است که مشکلات روانی والدین، بخصوص مادر، در رشد و حفظ اختلال نافرمانی مقابله ای کودک اثرگذار است (سندرز، 2003). اکثریت مطالعاتی که درباره رشد اختلال لجبازی – نافرمانی به تحقیق می پردازند بر نقش خانواده تأکید دارند (فریک و همکاران، 1993؛ پاترسون [24]، ریدو[25]، دیشیون[26]،1992، تولان و لوبر، 1992) برای مثال پاترسون، ریدو دیشیون (1992) سه ویژگی در والدین بر می شمارند که به نظر می رسد احتمال پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی را افزایش می دهند و ضروریست در صورت بندی طرح های درمانی مورد توجه قرار گیرند :1)مشکلات روانی والدین 2)شیوه های ناموثر تربیت فرزند 3)از هم گسیختگی زناشویی مشکلات روانی در والدین، به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی، همواره کودکان دارای اختلال لجبازی –نافرمانی را ازسایر گروه های کلینیک متمایز می سازد (فاراؤنه، بیدرمن، کینان و تسانگ، 1991، فریک و همکاران، 1992، شاخر و واچ اسموت [27]، 1990) اشکال دیگر آسیب شناسی روانی والدین، مانند سوء مصرف مواد و افسردگی نیز با سرپیچی و نافرمانی کودک ارتباط دارند (فوره هند[28]و بوردی [29] 1985، فریک و همکاران، 1992 ) با این وجود رابطه بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی والدین و اختلال لجبازی – نافرمانی کودک چنان قوی است که پراکنش در همبستگی میان اختلال لجبازی – نافرمانی و سوء مصرف مواد (فریک و همکاران، 1992 ) و نیز بین اختلال لجبازی – نافرمانی و سایر متغیرها مانند سن پایین مادران (کریست و همکاران، 1990 ) را توجیه می کند. علاوه بر این اگرچه اختلال شخصیت ضد اجتماعی در والدین غالباً رفتار لجبازی – نافرمانی در کودک را پیش بینی می کند، خود نیزمی تواند کانون ضروری مداخله باشد چرا که آسیب شناسی روانی والدین می تواند در تلاش جهت تغییر شیوه های کنترل رفتار کودک توسط والدین مداخله کند. بعضی از شیوه های تربیت فرزند، مانند تعامل خانوادگی مهر آمیز، زمینه ساز رفتارهای لجبازی – نافرمانی و خصمانه هستند، یعنی رفتارهایی که مشخصه اختلال لجبازی – نافرمانی می­باشند. چندین الگوی مشخص تعامل خانوادگی وجود دارند که کودکان لجباز و غیر لجباز را تفکیک می کنند. برای مثال والدین کودکان نافرمان به تقویت رفتار مقابله ای و بی توجهی یا تنبیه رفتارهای اجتماعی مثبت گرایش دارند (پاترسون، 1976 ) همچنین معلوم شده است که آنها بیش از والدین دیگر نسبت به کودکان خویش انتقاد می کنند (رابینسون[30]و آیبرگ[31]، 1981 ) به علاوه والدین کودکان لجباز تمایل دارند که به کودکانشان دستور دهند، بدون اینکه فرصت دهند آنها به دستورهایشان پاسخ گویند (پید[32]، رابرتز[33]و فوره هند، 1977 ) بیشتر این دستورها، توقعاتی می­باشند که به منظور تقویت کردن یا بازداری از رفتارهای مشخص تربیت یافته اند (گرین، فوره هند، مک ماهون [34]، 1979 ) و عباراتی را بیان می کنند که تهدید آمیز، آزار دهنده و خصمانه و تحقیر آمیز هستند (دلفینی [35]، برنال [36]، وروزن [37] 1976 ) آنها همچنین تمایل دارند مقررات محدود کننده تری را تحمل کنند (گرین و همکاران 1979 ) در برخی موارد رفتار لجبازی- نافرمانی ناشی از شیوه انضباطی متناقضی است که از ترس و اضطراب والدین درباره تحمل محدودیت ها یا مجوزها نشات می گیرد (تولان، 1989 ) تجربه بالینی ما نشان می دهد که بیشتر این والدین به خاطر تجربه مورد بد رفتاری، یا مورد غفلت قرار گرفتن در زمان کودکی، در ارائه هر شیوه انضباطی با دشواری رو به رو هستند (تولان، 1991 ) بنابراین به نظر می رسد رفتار لجبازی – نافرمانی در کودکان با تعامل خانوادگی انتقاد گرانه، تعارض آمیز، ناهماهنگ، تنبیهی یا قهر آمیز ارتباط روشنی دارد. سرانجام، همان طور که برخی مطرح کرده اند، مشکلات رفتاری کودک در زمینه مشکلات زناشویی رخ می دهند (فرامو[38]، 1975 ) در واقع، شواهد نشان گر آن است که اختلال زناشویی با رفتار نافرمانی و ایذائی در کودکان مرتبط است (امری [39]1982، فوره هند، برودی و اسمیت [40] 1986، جانسون [41] و لوبیتز[42]1974 )      

دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان   درحال پردازش درخواست لطفا منتظر بمانید ... منو صفحه اصلی درباره ما پشتیبانی خرید تماس با ما سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره آرشیو مطالب سایتکتاباستخدامکامپیوترموبایل و تلفننرم افزاراموزش و پرورشعلوم ارتباطاتباستان شناسیمدیریتحقوقزبان خارجهمعماریسایر رشته های فنی و مهندسیسایر رشته های پزشکیسایرموضوعات کسب وکارنرم افزارروان شناسیبرقعلوم اجتماعیکارافرینیتاریخ وفرهنگسایر محصولاتکسب وکار اینترنتیاموزشیعمرانمهندسی مکانیکزیست شناسیالاهیاتحسابداریریاضیزبان وادبیات فارسی آرشیو محصولات فایلیسوالاتpdfتحقیقکتاب اسپانیاییکتاب فرانسوینمونه سوالکتاب انگلیسیکارورزیگزارش کاراموزیطرح توجیهیدستور کارجزوهپروژهپروژهگزارشکارپرسشنامهمقالهپاورپوینتکتاب آرشیو کالا و خدماتکتابکتاب پرفروش ترین ها دانلود کتاب دوره اموزش کامل پرایس اکشن دانلود کتاب معارف اسلامی 1 سعیدی مهر دانلود جلد اول کتاب ترکیبیات علی رضا علیپور دانلود کتاب مقدس معامله گری براساس کندل استیک دانلود کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پرهیزگار و باقری دانلود کتاب صوتی نگرش همه چیز است! جف کلر دانلود کتاب ترک آسان سیگار به روش آلن کار دانلود کتاب درمان‌های طبیعی که آن‌ها نمی‌خواهند شما بدانید دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت دانلود کتاب فوق طبیعت لیال واتسن دانلود کتاب 17 اصل کار تیمی جان ماکسول دانلودکتاب صوتی طرحواره درمانی جفری یانگ پر فروش ترین های فورکیا كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟ ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور دانلود کتاب صوتی آدم های سمی دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس دانلود پاورپوینت HSE PLAN مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان ممبر پلاس برلیان اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان کسب درآمد میلیونی از وبلاگ جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶ فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب پر بازدید ترین های فورکیا مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا خرید پکیج افزایش قد گرو تالر داینامیک grow taller دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس مدار داخلی واکی تاکی(اموزش ساخت) آموزش تله کینزی در دو روز مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب کسب درآمد میلیونی از وبلاگ مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار دانلود برنامه رستاخیز مردگان بازی فوتبال98(الون۳)نسخه اندروید اورجینال کاغذ میلیمتری پاسخ پرسش ها و تمرین های دانش فنی پایه دهم (بخش 1 نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a نقش اقلیم در معماری( طراحی اقلیمی) قرارداد اجاره نامه سایز A3 فاکتور فروش رسمی مورد تایید دارایی اینترنت اشیا-پاورپوینت Internet of Things (IoT) -powerpoint کتاب لطفا گوسفند نباشید جلد یک و دو (فارسی) دانلود جزوه آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف به صورت آموزش كامل آردوينو از مقدماتي تا پيشرفته پاورپوینتی واقعا کامل (اسناد مربوطه + فیلم) با خلاصه و نکات مهم مدنی 1تا 8 کاتوزیان کاملترین کتاب آموزش تعمیر لوازم خانگی چگونگی ترسیم گسترده انواع احجام هندسی کتاب جادوی باور اثر کلود مایرون بریستول ردیابی هوشمند افراد 2.4 دانلود کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن دانلود فایل ورد(Word) پروژه خانه هوشمند و طراحیبرچسب ها کتاب ریاضیات گسسته پیام نور مترور2 دانلودکتاب از ولف تا کانت اصول علم اقتصاد پل ساموئلسن کتاب اصول علم اقتصاد نورد هاوس دانلود کتاب اصول علم اقتصاد نورد هاوس راهبی که فراری خود را فروخت کتاب دریای جان ( جلد دوم ) کتاب نحسی ستاره‌های بخت ما پروژه درس تاسیسات ساختمان پیوند ها فروشگاه ساز رایگان فروش فایل فورکیاامکانات فروشگاه ساز و سایت ساز فورکیاآمار بازدید بازدید امروز : 801 بازدید دیروز : 1249 بازدید کل : 851334 آرشیو محصولات فایلیمقالهدانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکاندانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان با فرمت ورد ودر 38 صفحه قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده1 هدف پژوهش2 1- بیان مساله2 2- همه گیر شناسی5 3- ملاحظات تشخیصی و ویژگیهای بالینی8 4- تشخیص افتراقی10 5- ویژگیها و اختلال های توأم12 6- بررسی های آسیب شناختی و آزمایشگاهی12 7- سیروپیش آگهی13 8- سبب شناسی13 9- سازوکارهای شناختی رفتاری15 10- پیشینه پژوهش18 11- نتیجه گیری25 منابع و مآخذ28   قسمتی از متن تحقیق چکیده یکی از مسائلی که بین کودکان و نوجوانان مشاهده می‌شود لجبازی آنهاست. لجبازی رفتاری نامطلوب است که به شکل آسیب رساندن به خود و دیگران، دشنام‌گفتن، گریه‌کردن، فریاد کشیدن و شکستن وسایل به چشم می‌خورد. این رفتار در حد کم طبیعی است، اما اختلالی وجود دارد به نام اختلال لجبازی و نافرمانی (ODD) که مهم‌ترین مشخصه آن نافرمانی بیش از حد است. معمولا رفتارهای منفی گرایانه و لجبازی به‌شکل یکدندگی مستمر، مقاومت در برابر دستورالعمل‌ها و تمایل نداشتن به صلح و سلطه‌پذیری یا جر و بحث با بزرگسالان و همسالان ظاهر می‌شود. واژگان کلیدی: لجبازی، نافرمانی، ODD     هدف پژوهش بررسی اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان و راه‌های درمان آن 1- بیان مساله هیوارد[1](2000 نقل از خدایاری فرد 1385 ) عنوان می کند اختلال لجبازی –نافرمانی اولین بار در سال 1966 به عنوان یک اختلال رفتاری پیشنهاد شد. با انتشار ویرایش سوم راهنمایی آماری و تشخیص اختلالهای روانی، اختلال لجبازی، نافرمانی در یک طبقه جدید و مستقل در طبقه بندی اختلال های روانی جای گرفت. این مفهوم سازی در DSM-ш DSM-ш-R؛ وIV -DSM در غیاب مدارک تجربی که از متمایز شدن لجبازی –نافرمانی از اختلال سلوک ([2]CD) حمایت کنند، رخ داد. ODD همراه با CD و اختلال نقص توجه – بیش فعالی[3]ADHD در DSM- ш -R گروهی از اختلال های رفتاری مخرب را در DSM-IV تشکیل می دهند این گروه اغلب با یکدیگر به عنوان اختلال های بیرونی شده مورد توجه هستند، بدین معنی که آنها از طریق رفتارهای ناسازگارانه بیرونی مثل بیش فعالی، تکانشگری، پرخاشگری و نافرمانی از قوانین مشخص می شوند. در مقابل اختلال های بیرونی شده، گروهی دیگر از اختلال ها مثل اضطراب و افسردگی قرار دارند که تحت عنوان اختلال های درونی شده معرفی شده اند. این اختلال ها به وسیله احساسات و پریشانی های درونی تجربه شده به وسیله فرد آشکار می شوند. قبلاً، در تعدادی از طبقه بندی ها اختلال های بیرونی شده مثل ODD به عنوان اختلال های رفتاری و اختلال های درونی شده به عنوان اختلال های هیجانی یا نوروتیک مدنظر بودند. اینچنین توصیفاتی امروزه کمتر مورد استفاده هستند (گیبل[4]، 1997 نقل از کاکاوند 1385). پانزدهمين طبقه‌ي تشخيصي در DSM-Vاختلالات رفتار ایذایي، كنترل تكانه و سلوك هستند. اين طبقه‌ي تشخيصي شامل 7 اختلال است كه در DSM-IV در زير گروه اختلالاتي كه براي نخستين بار معمولاً در شيرخوارگي، كودكي يا نوجواني تشخيص داده مي‌شوند و اختلالات كنترل تكانه كه به گونه‌اي ديگر طبقه‌بندي نشده‌اند، قرار دارند. اختلال بي‌اعتنايي مقابله‌اي، آتش افروزي، دزدي بيمارگون، اختلال انفجاري متناوب و اختلال سلوك مهم‌ترين اختلالات در اين طبقه‌ي تشخيصي هستند. (استین[5]، 2010 ). تقریبا 24 درصد از کودکان ADHA که برای درمان ارجاع داده می شوند، ممکن است ملاکهای تشخیصی لجبازی – نافرمانی یا اختلال سلوک را نیز داشته باشند (ایکنباخ[6] و همکاران 1994 نقل از کاکاوند 1385). در ODD کودک یا نوجوان مکرراً به شیوه های منفی گرایانه، خصمانه و توأم با نافرمانی در مقابل اشکال قدرت عمل می کند. ملاک های ODD شاید این موضوع را مطرح نمایند که همهی کودکان گاهی اوقات به این شیوه عمل می کنند. چند نکته را برای تشریح این موضوع در نظر گرفته شده است. یکی این که نه تنها این ویژگی ها باید به طور مکرر رخ دهند بلکه باید نسبت به سن و سال و سطح رشدی نامتناسب باشند. دیگر این که فراوانی آنها باید نسبت به کلیشه های کودکان هم سن و سال نیز بیشتر باشد. معمولاً رفتارهای منفی گرایانه و لجبازی به شکل یکدندگی مستمر، مقاومت در برابر دستورالعمل ها و عدم تمایل به مصالحه و سلطه پذیری یا جر و بحث با بزرگسالان و همسالان ظاهر می شوند. لجبازی و نافرمانی ممکن است به صورت تخطی عمدی و یا مداوم از محدودیت ها رخ دهد که معمولاً به شکل نادیده گرفتن دستورها، مشاجره و ناتوانی در تحمل سرزنش به خاطر بد رفتاری دیده می شوند. تظاهرات اختلال همواره در محیط خانه دیده می شود ولی در مدرسه یا اجتماع چندان آشکار نیستند. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) نشانه های این اختلال به طور اخص در تعامل با بزرگسالان یا افرادی که شخص به خوبی آنها را می شناسد بیشتر آشکار می شود و در نتیجه ممکن است در جریان معاینهی بالینی ظاهر نشود. معمولا اختلال لجبازی –نافرمانی قبل از 8 سالگی و حداکثر تا اوایل نوجوانی ظاهر می شود ولی بعد از آن دیده نمی شود. نشانه های مخالفت و نافرمانی اغلب در خانه رخ می دهند ولی به تدریج در سایر زمینه ها نیز دیده می شوند. شروع این اختلال تدریجی است و در طول دوره ای چند ماهه یا چند ساله شکل می گیرد. در میزان قابل ملاحظه ای از موارد، اختلال لجبازی نافرمانی بر اختلال سلوک مقدم است (انجمن روانپزشکی امریکا 1994). ODD هم در دخترها و هم در پسرها گزارش شده است و به طور کلی تا اندازه ای شیوع آن در پسرها بیشتر از دخترهاست. نشانه هایی مثل عزت نفس پایین، ناپایداری خلقی، استفاده از داروهای محرک غیر قانونی قبل از سنین قانونی، از ویژگی های همراه ODDهستند در مجموع پسرهای ODD به نظر می رسد در مقایسه با پسرها CD از هوش بالاتری برخوردار بوده هم چنین تعارض کمتری با مدرسه و نظام های اجتماعی داشته، و نیز نسبت به کودکانCD افسردگی کمتری را تجربه می کنند. (گیبل 1997، نقل از کاکاوند 1385). نکته مهم و قابل ذکر که در بالا نیز اشاره ای به آن شد این است که معمولاً نشانه های ODD در پسرها مقاوم ترند و بیشتر به CD تبدیل می شوند. هم چنین جوانان ODDپرخاشگر، به احتمال بیشتری درگذشت زمان نسبت به جوانان ODD غیر پرخاشگر، به اختلال سلوک مبتلا می شوند (گیبل 1997، نقل از کاکاوند 1385 ) نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی (ODD) معمولا قبل از بروز علائم اختلال سلوک CDوجود دارند و بیشتر کودکان مبتلا بهCD نشانه های ODD را هم حفظ می کنند. علاوه بر این ODD و CDارتباطات بسیار مشابهی دارند. مثلا با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین (ری[7] و همکاران، 1998) با رفتار ضد اجتماعی و والدین مجرم (فارائون[8] و همکاران، 1991) و با آشفتگی و نقص عملکرد شیوه های پرورش فرزند در خانواده (فریک و همکاران؛ 1992 )مرتبط هستند. ارتباط تکامی و وابستگی های مشابه نشان می دهند که ODD و CD در یک حوزه روان شناختی (یعنی اختلال های رفتار تخریبی ) قرار دارند. در واقع، با توجه به تشابهات فراوان، برخی جداکردن دونوع اختلال را بی فایده دانسته اند (ری و همکاران، 1998) اگرچه، تمایز ODD و CD ممکن است برای بعضی مقاصد پژوهشی مهم نباشد، این افتراق دو جنبه بالینی با اهمیت را، نشان می دهد. نخست اینکه عدم همزمانی تکاملی بین ODD و CD را مشخص می کند، به این معنا که گرچه بیشتر کودکان CD با شروع در کودکی، نشانه های ODD را از اوایل زندگی بروز می دهند، بسیاری از کودکان مبتلا به ODD دچار علائم شدیدتر CD نمی شوند. دوم اینکه چنین تمایزی تأیید می کند که بسیاری از پسران مبتلا به الگوی شروع در نوجوانی، قبل از بروز CD دارای نشانه های ODD نبوده اند (راینک، داتیلیو و فریمن، ترجمه علاقه بند راد، 1380) یکی از ملاک های اصلی اختلال لجبازی – نافرمانی، حرف نشنوی است. این در حالی است که پرخاشگری معمولاً مؤلفه این اختلال محسوب نمی شود. کودکان دچار اختلال لجبازی – نافرمانی، در برابر مظاهر اقتدار، رفتار خصمانه و منفی بروز می دهند و نافرمانی می کنند این مظاهر قدرت برای کودکان کم سن معمولاً پدر و مادر هستند و برای کودکان بزرگتر، پدر و مادر، معلمان و سایر بزرگسالان. الگوی خلق تحریک پذیر و عصبانی،رفتار جدلی و مقاومتی،کینه جویی مداوم که حداقل 6 ماه دوام داشته باشد و در این مدت 4 مورد از موارد زیر حضور داشته باشند و در رفتار متقابل با حداقل یک فرد غیر خواهر یا برادر بروز پیدا کند: خلق عصبانی و تحریک پذیر: 1-اغلب از کوره در می رود. 2- غالباً حساس است و سریع از دست دیگران ناراحت می شود. 3- غالباً خشمگین و دلخور است. رفتار جدلی و مقاومتی: 4- اغلب با مظاهر قدرت یا بزرگسالان، جروبحث می کند. 5-به طور فعالانه مبارزه طلب است یا نسبت به درخواست ها ومقررات بزرگسالان بی اعتنایی یا عدم همکاری نشان می دهد. 6-اغلب به طور عمدی مزاحم دیگران می شود. 7-اغلب دیگران را به خاطر بد رفتاری یا اشتباهات خود سرزنش می کند. انتقام جویی: 8- کینه توزی یا انتقام جویی حداقل 2 بار در 6 ماه گذشته. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) توجه : تداوم و تکرار این رفتارها باید برای تشخیص رفتار هنجار از، رفتار مطابق با نشانه های بیماری استفاده شود. برای کودکان زیر 5 سال،رفتارهای نشانه دار باید در اکثر روزها در یک دوره حد اقل 6 ماهه رخ دهد و برای افراد 5 سال به بالا رفتار نشانه دار باید حداقل یک بار در هفته به مدت حد اقل 6 ماه رخ دهد. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) 2- همه گیر شناسی مطالعات همه گیر شناسی در جمعی غیر کلینیکی، این صفات منفی کارانه را در 16 تا 22 درصد کودکان دبستانی گزارش نموده اند. هرچند ممکن است این اختلال در 3 سالگی نیزشروع شود، ولی معمولا تا 8 سالگی شروع شده و دیرتر از نوجوانی آغاز نمی گردد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) نشانگان مخالفت و عناد با بالا رفتن سن افزایش می یابد. این اختلال قبل از بلوغ در پسرها بیشتر از دخترها مشاهده می شود، اما بعد از بلوغ این میزان همسانی بیشتری با یکدیگر پیدا می کند و همچنین نشانگان در هر دو جنس مشترک هستند و تنها در پسرها مقاومت و مقابله ی بیشتری به چشم می خورد( انجمن روانپزشکی امریکا، 1994 ). مشکلات سلوک به ویژه در کودکانی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند، بسیار شایع است. بنابراین به نظر مک ماهون[9] واستس[10](1997، نقل از خدایاری فرد، 1385 ) اختلال رفتاری یکی از شایع ترین اختلالات کودکان است و میزان شیوع آن بین 2تا 10 درصد برای اختلال سلوک (رفتارهای ضد اجتماعی ) و 6تا10 درصد برای اختلال لجبازی – نافرمانی است یک منبع به این مساله اشاره دارد که دخترانی که براساس این تشخیص طبقه بندی شده اند به مراتب بیشتر از پسران هستند و پسران غاًلبا تشخیص اختلال سلوک را دریافت می کنند. (خدایاری فرد، 1385 ) در این رابطه الگوهای خانوادگی واضحی وجود ندارد، اما تقریباً تمامی والدین کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی، خودشان با پیامدهای قدرت، کنترل و خودمختاری درگیر بوده اند. در برخی خانواده ها که دارای چندین کودک لجباز هستند، مادرها کنترل کننده و افسرده و پدرها پرخاشگر منفعل می باشند در بسیاری از موارد نیز کودکان ناخواسته بوده اند (کاپلان، سادوک ترجمه پور افکاری، 1382 ) به نظر می رسد که اختلال لجبازی – نافرمانی در خانواده هایی که حداقل یکی از والدین آن سابقه یک اختلال خلقی، اختلال لجبازی – نافرمانی، اختلال سلوک، اختلال کمبود توجه، بیش فعالی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و یا اختلال مرتبط با مواد داشته اند، بسیار شایع است (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری، 1382 ) تحقیقات همه گیر شناسی نشان داده اند رفتارهای مخل و ضد اجتماعی، دو مورد از مهم ترین مشکلات کودکان و والدین هستند و هزینه های زیادی به جامعه تحمیل می کنند (لوبر،لاهی و توماس [11]، 1991 ) در(DSM-IV) شیوع اختلال لجبازی – نافرمانی به فراخور جمعیتی که از آن نمونه گیری شده و به فراخور اطلاع دهندگان (یعنی به نسبت این که اطلاع دهندگان والدین باشد یا کودکان و معلمان ) 2تا16 درصد است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994 ) میزان شیوع در نمونه هایی که از سطح اجتماع گرفته شده اندنیز برای اختلال سلوک، در پسرهای زیر 18 سال 8/1 تا 16 درصد و در دخترها 8/0 تا 2/9 درصد است (لوبر، بورک [12] و همکاران، 2000 نقل از شرو در و گوردن ترجمه ی فیروز بخت، 1385 ) این تخمین های شیوع، نسبت به تخمین های شیوع در DSM-III)(افزایش قابل توجهی دارند هرچند ملاک های اختلال لجبازی–نافرمانی­در)IV(DSM- دقیق تر شده است. در)DSM-III(میزان شیوع اختلال لجبازی – نافرمانی 5تا7 درصد و اختلال سلوک، 2تا 4 درصد بوده است (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994 ) اگرچه این ارقام فی نفسه هشدار دهنده اند ولی شمار کودکان و نوجوانانی که رفتارهای مخل و ضد اجتماعی دارند، عملاً بیش از این است. 60 درصد 13 تا 18 ساله ها قبول دارند که بیش از یک نوع رفتار ضد اجتماعی انجام داده اند، رفتارهایی مثل سوء مصرف مواد، آتش افروزی، تخریب اموال عمومی یا پرخاشگری (کزدین، 1995، نقل از شرودر و گوردن ترجمه فیروز بخت، 1389 ). آخنباخ[13] و ادلبروک[14](1981، نقل از لوبر، بورک و همکاران، 2000، شرودر و گوردن ترجمه فیروز بخت 1389 ) گزارش دادند، 50 درصد 4 تا 5 ساله ها به نوعی نافرمان بودند و 26 درصد آنها وسایل را خراب می کردند. و بالاخره شیوع مشکلات سلوک در کودکانی که پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین دارند، بیشتر است. شیوع کنونی اختلال لجبازی –نافرمانی، در دامنه شیوع 1% تا 11% جمعیت قرار دارد. با متوسط برآورد شیوع حدود 3/3 % میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ممکن است متفاوت باشد بسته به سن و جنس کودک. به نظر میرسد شیوع این اختلال،قبل از نوجوانی در مردان تا حدودی بیشتر از زنان است( 1: 4/1 ). (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) 3- ملاحظات تشخیصی و ویژگیهای بالینی از ویژگیهای اساسی اختلال لجبازی-نافرمانی، یک الگوی مکرر. مداوم از خلق عصبانی و تحریک پذیر، اهل جرو بحث، رفتار مبارزه طلب و انتقام جویی است. ممکن است افراد مبتلا به اختلال لجبازی-نافرمانی مقابله ای،نشانه های رفتاری اختلال را نیز نشان می دهند. ممکن است علایم اختلال لجبازی-نافرمانی مقابله ای فقط به یک محیط محدود شود که معمولاً محیط خانه است. افرادی که علایم را به اندازه کافی بروز می دهد که شامل تشخیص می شوند( حتی اگر فقط در خانه نشانه ها را بروز دهد)، رفتار اجتماعی آنها میتواند دچار مشکل باشد. با این حال،در موارد شدید اختلال، علایم بیماری می تواند در چند محیط دیده شود. با توجه به اینکه فراگیر شدن علایم اختلال،شاخص شدت است،بسیار مهم است که رفتار فرد در محیط ها و روابط مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که این رفتارها در میان خواهر – برادر ها متداول است، باید در تعامل با افراد دیگر (غیر خواهر – برادر ) دیده شود. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) علایم اختلال لجبازی- نافرمانی مقابله ای می تواند بدون اینکه تشخیص اختلال داده شود، تا حدی در افرادعادی رخ دهد. چند نکته کلیدی برای تعیین رفتار نشانه دار وجود دارد. اول : چهار نشانه یا بیشتر،در 6 ماه گذشته در فرد دیده شود. درم: تداوم و فراوانی علایم باید از آنچه برای فرد از نظ ر سن، جنس و فرهنگ، هنجار به حساب می آید، بیشتر باشد. مثالاً برای بچه های پیش دبستان،بد خلقی در طول هفته، عادی است. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) بر خلاف رشد بهنجار که در آنها رفتار های مقابله ای در اوایل دوره ی کودکی به اوج رسیده و به مرور زمان کاهش می یابند، رفتارهای مقابله ای که مشخصه ی اختلال لجبازی- نافرمانی هستند با افزایش سن ادامه یافته و وخیم تر می شوند (کمپبل[15]، 1990 ). این واقعیت، اهمیت ارزیابی شدت، میزان تغییر پذیری بر حسب موقعیت و شدت رفتار پیش از تشخیص را برجسته می سازد. همان گونه که لوبر، لاهی و توماس (1991 ) توصیه کرده اند، تشخیص اختلال لجبازی-نافرمانی تنها تا زمانی مد نظرقرار می گیرد که رفتار مقابله ای و نافرمانی با فراوانی و شدت نابهنجار رخ دهد یا در طول زمان (بعد از سالهای پیش دبستانی ) ادامه یابد. اگر مشکلات رفتاری که مشخصه اختلال سلوک هستند نیز ظاهر شوند، اما نه به میزانی که ملاکهای تشخیصی اختلال سلوک را دریافت کنند، در این صورت تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی می تواند یک انتخاب مناسب باشد. از نتایج دیگر تشخیص صحیح، تفکیک اختلال لجبازی –نافرمانی، از سایر اختلالهای رفتاری برون سازی مانند اختلال سلوک و اختلال نقص توجه /بیش فعالی است. اختلال لجبازی –نافرمانی ممکن است توام با اختلال نقص توجه /بیش فعالی رخ دهد. که این امر پیش آگهی وخیم تری دارد (هین شاو[16]،لاهی و هارت، 1993) اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک از نظر تکاملی با اختلالهای مختلفی ارتباط داشته، به درمانهای متفاوتی نیز نیاز دارند (فریک و همکاران، 1993، لاهی و همکاران،، 1992، لوبر و همکاران 1991) اگرچه همه کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی رفتارهای شدید ایذائی را که مشخصه اختلال سلوک هستند نشان نمی دهند، بیشتر کودکانی که بیش از بلوغ جنسی مبتلا به اختلال سلوک تشخیص داده می شوند، ملاک های تشخیصی اختلال لجبازی – نافرمانی را نیز دریافت می کنند (فریک و همکاران، 1993، لاهی و همکاران، 1991 ) در نتیجه تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی هنگامی که کودک همزمان ملاکهای اختلال سلوک را داراست امکان پذیر نمی باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994) این تشخیص افتراقی کاربردهای مهمی برای مفهوم سازی و طرح ریزی درمان در بر دارد (لاهی و همکاران، 1992، لوبر و همکاران 1991 ) مشکلات رفتاری برونسازی اغلب تواٌم با مشکلات رفتاری درون سازی رخ می دهند که فرآیند تشخیص را پیچیده تر می سازند (هین شاو و همکاران، 1993 ) از این رو تشخیص دقیق از اهمیت اساسی برخوردار است چرا که وجود نشانه های اضطراب یا افسردگی غالباً نشانگر شیوه های درمانی متفاوت است. ضروری است نشانهای درون سازی بیشتر از، یا علاوه بر، نشانه های برون سازی هدف گزینی شوند. برای نمونه، نشانه های برون سازی به دنبال درمان موفق نشانه های افسردگی کاهش می یابند (پویگ-آنتیخ[17]1982 ) کودکان دارای اختلال لجبازی –نافرمانی، غالباً با بزرگسالان جرو بحث می نمایند، بد خلق بوده، عصبانی هستند، بی میل اند و به راحتی توسط دیگران آزرده می گردند. آنها به کرات به گونه ای فعال نسبت به درخواست ها و دستورات بزرگسالان بی اعتنا بوده و به عمد دیگران را می آزارند، آنها تمایل دارند که دیگران را به خاطر اشتباهات و بدرفتاری خود مورد سرزنش قرار دهند (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) تظاهرات اختلال تقریباً به طور ثابت در خانه موجود بوده، اما ممکن است در مدرسه یا با بزرگسالان وجود نداشته باشد. در برخی موارد، ویژگی های اختلال از آغاز بیماری در خارج از خانه آشکار می شوند. در سایر موارد نیز اختلال آنها در خانه شروع، اما بعداً در خارج خانه تظاهر می یابد. به طور مشخص علائم اختلال بیشتر در تعاملات با بزرگسالان یا گروه هم سن ظاهر می شوند که کودک آنها را به خوبی می شناسد. بنابراین به نظر می رسد که کودکان دارای این اختلال، در هنگام بررسی بالینی علائم اندکی را نشان داده یا اصلاً این علائم را ظاهر نسازند، معمولاً آنها به خودشان به عنوان نافرمان یابی اعتنا نمی نگرند، بلکه رفتارشان را به عنوان پاسخی به رویدادهای غیر منطقی، توجیه می کنند. به نظر می رسد که این اختلال اطرافیان کودک را بیشتر از خود او پریشان می سازد. (چاپ پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی،2013) اختلال لجبازی – نافرمانی مزمن تقریباً همیشه روابط بین فردی و عملکرد تحصیلی را دچار اختلال می کند. این کودکان اغلب فاقد دوست بوده و روابط انسانی را ناخوشایند می دانند انها علیرغم هوش کافی به لحاظ خودداری از انتخاب شریک، مقاومت در برابر درخواستهای خارجی و اصرار بر حل مشکل بدون کمک دیگران، دارای عملکرد ضعیف بوده و یا در مدرسه مردود می گردند. (کاپلان سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) مشکلات ثانوی که در رابطه با این اختلال مطرح می باشند عبارتند از : عزت نفس پایین، تحمل ضعیف در برابر ناکامی، خلق افسرده و خوی طغیانگر، نوجوانان ممکن است دچار سوء مصرف مواد غیر قانونی و الکل شوند. اغلب، این اختلال تبدیل به یک اختلال سلوک یا اختلال خلقی می گردد (همان، 1382 ) 4- تشخیص افتراقی به لحاظ اینکه رفتارهای مقابله ای در مراحل خاصی از رشد به صورت بهنجار و سازشی دیده می­شوند بنابراین می بایست دوره های منفی گرایی را از اختلال لجبازی –نافرمانی تفکیک نمود. رفتارهای خودسرانه ناشی از مرحله رشدی خاص، از دوره کوتاه تری نسبت به اختلال لجبازی – نافرمانی برخوردار بوده و در مقایسه با سایر کودکان دارای سن عقلی مشابه، به طور قابل توجهی فراوانی و شدت کمتری دارد. رفتار لجبازی –نافرمانی که به صورت موقت در واکنش نسبت به یک فشار شدید به وقوع پیوسته است، می بایست به عنوان یک اختلال سازشی مشخص گردد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) هنگامی که خصوصیات اختلال لجبازی – نافرمانی درطول یک دوره اختلال سلوک،اسکیزوفرنی و اختلال خلق ظاهر شود تشخیص اختلال لجبازی –نافرمانی مناسب گذاشته می شود. رفتارهای عناد آمیز و منفی گرایانه همچنین ممکن است در اختلال نقص توجه توأم با بیش فعالی، اختلال های شناختی و عقب ماندگی ذهنی وجود داشته باشند. وجود یک اختلال همراه با اختلال لجبازی – نافرمانی می بایست براساس شدت، فراگیر بودن و استمرار چنین رفتاری تعیین شود. (کاپلان و سالوک ترجمه پورافکاری 1382 ) برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که این دو اختلال ODDو CD ممکن است اشکال متفاوت رشدی مربوط به یکدیگر باشند به گونه ای که با بالغ شدن کودک، اختلال لجبازی –نافرمانی به طور طبیعی به طرف اختلاف سلوک پیشروی می کند (کاپلان و سادوک ترجمه پورافکاری 1382). رفتارهای ایذایی افرادی که اختلال لجبازی – نافرمانی دارند از نظر ماهیت نسبت به افرادی که اختلال سلوک دارند از شدت کمتری برخوردار است و به طور اخص شامل پرخاشگری نسبت به اشخاص و اشیا تخریب اموال و الگوی دزدی و حیله گری نمی شود چون همه ویژگیهای اختلال لجبازی – نافرمانی معمولا در اختلال سلوک وجود دارد. اگر ملاکها با اختلال سلوک مطابقت کنند در چنین مواردی تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی مطرح نمی شود. (کاپلان سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) رفتار مخالفت جویانه یکی از ویژگیهایی مشترک مرتبط با اختلالهای خلقی و اختلالهای روان پریشی کودکی و نوجوانی است و اگر نشانه ها انحصاراً در طی دوره اختلال خلقی یا اختلال روانپریش ظاهر شوند، تشخیص جداگانه ای برای آن داده نمی شود. همچنین رفتارهای مخالفت جویانه را باید از رفتار ایذایی ناشی از عدم توجه و تکانشگری در اختلال کمبود توجه /بیش فعالی متمایز کرد. هرگاه هردوی این اختلالها با هم رخ دهند، باید هر دو تشخیص را مطرح کرد. در افرادی که ناتوانی ذهنی دارند تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی تنها زمانی داده می شود که رفتار مخالفت جویانه در مقایسه با افراد همسن، همجنس و با همان میزان از شدت ناتوانی ذهن، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر باشد همچنین بین اختلال لجبازی – نافرمانی و ناتوانی در پیروی از دستورالعمل به دلیل اختلال در فهم زبان (مانند نقص شنوایی و اختلال مختلط در زبان دریافتی – بیانی ) باید تمیز قائل شد. رفتار مخالفت جویانه یکی از ویژگی های معمولی مراحل خاصی از رشد است (مانند اوایل کودکی و نوجوانی ) و تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی تنها زمانی باید مدنظر قرار گیرد که رفتارها در مقایسه با آنچه در افراد همسن مشاهده می شوند با فراوانی بیشتر ظاهر شوند و پیامدهای وخیم تری داشته باشند و به اختلال چشمگیر در کارکردهای اجتماعی تحصیلی یا شغلی منتهی شوند ممکن است شروع تازه رفتارهای مخالفت جویانه در نوجوانی ناشی از جریان عادی فردیت یافتن باشد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1994، نیکخو و همکاران، 1374). 5- ویژگیها و اختلال های توأم ویژگی ها و اختلالهای توأم به عنوان تابعی از سن فرد و شدت اختلال لجبازی متغیر هستند معلوم شده است در میان پسرانی که طی سالهای پیش دبستانی خلق و خوی مشکل آفرین (مانند واکنش پذیری شدید و مشکل درآرام گرفتن ) وبا فعالیت های حرکتی شدید دارند، این اختلال بیشتر شایع است در طی سالهای دبستانی ممکن است عزت نفس ضعیف، نااستواری خلق، ضعف در تحمل ناکامی، ناسزاگویی و استعمال زودهنگام مشروبات الکلی، دخانیات یا داروهای غیر قانونی دیده شود و اغلب با والدین، معلمان و همسالان تعارض وجود دارد. امکان دارد دور معیوبی تشکیل شود که در آن والدین و کودک متقابلاً برهم اثر منفی گذاشته و وضع را بدتر کنند. اختلال لجبازی –نافرمانی در خانواده هایی شایع تر است که مراقبت از کودک به دلیل جابجایی و تعویض سرپرست مختل شده یا درخانواده هایی که شیوه های تربیتی خشن، ناهماهنگ و نامتناقض یابی توجه اعمال می شود. اختلال کمبود توجه /بیش فعالی در کودکانی که اختلال لجبازی – نافرمانی دارند متداول است. اختلالهای یادگیری و اختلالهای ارتباطی نیز معمولا با اختلال لجبازی – نافرمانی همراه هستند. (انجمن روانپزشکی آمریکا 1994، ترجمه نیکخوو همکاران 1374) بایدرمن، [18] میلبرگر[19]جتونز[20] و همکاران (1996، نقل از شرودر وگوردن ترجمه فیروزبخت 1389) گزارش دادند 65 درصد کودکانی که اختلال کمبود توجه /بیش فعالی داشتند، همزمان اختلال لجبازی –نافرمانی داشتند. 6- بررسی های آسیب شناختی و آزمایشگاهی آزمایشهای لابراتوری با یافته های آسیب شناختی خاصی برای کمک به تشخیص اختلال لجبازی – نافرمانی وجود ندارد چون بعضی از کودکان مبتلا، وقتی بزرگ شدند پرخاشگری فیزیکی نشان داده و به حقوق دیگران تجاوز می کنند ممکن است در بعضی از ویژگی هایی که در افراد خشن قابل مشاهده است نظیر کاهش سروتونین سلسله اعصاب مرکزی سهیم باشند (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری، 1382 ) 7- سیروپیش آگهی سیرو پیش آگهی کودکان اختلال لجبازی – نافرمانی به متغیرهای بسیار از جمله شدت اختلال، ثبات آن در طول زمان، احتمال وجود اختلالهای توأم وتشخیص دوگانه (تغییر اختلال سلوک، اختلال یادگیری، اختلال های خلقی و اختلال های مصرف مواد ) و میزان سلامت خانوادگی بستگی دارد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری، 1382 ). حدود یک چهارم همه کودکانی که تشخیص اختلال لجبازی- نافرمانی دریافت می کنند ممکن است در چند سال بعد مستحق این تشخیص نباشند. در چنین مواردی معلوم نیست ملاکها، کودکانی را شامل شده است که از نظر رشدی رفتارشان نابهنجار نبوده است یا اینکه اختلال خود به خود فروکش کرده است. چنین بیمارانی بهترین پیش آگهی را دارند. در بیمارانی که تشخیص باقی می ماند، ممکن است وضع ثابت مانده یا با اضافه شدن تجاوز به حقوق دیگران به اختلال سلوک منتهی شود. مشهور است که بین اختلال سلوک و ابتلاء بعدی به سوء مصرف مواد همچنین میزان بالای اختلالهای خلقی در کودکان مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی، اختلال سلوک و ADHD رابطه ای وجود دارد. پسیکوپاتولوژی والدین، نظیر اختلال شخصیت ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد به نظر می رسد در خانواده های کودکان مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی شایع تر از جمعیت کلی باشند که خود به خطر اضافی پیدایش محیط خانوادگی آشفته تر و دشوار منجر می شود. پیش آگهی کودک مبتلا به اختلال لجبازی – نافرمانی تا حدودی به میزان عملکرد خانواده و وجود پسیکوپاتولوژی توأم بستگی دارد (کاپلان و سادوک، ترجمه پورافکاری 1382 ) 8- سبب شناسی دفاع از امیال خود و مقابله با خواست های دیگران، برای رشد طبیعی اهمیت اساسی دارد. این کار با برقراری خود مختاری ایجاد هویت و تنظیم معیارها و کنترل درونی مربوط است. بارزترین نمونه رفتار مقابله ای طبیعی بین 18 تا 24 ماهگی" دوساله های دشوار" ظاهر می گردد. وقتی که کودک نوپا به عنوان تظاهری از خود مختاری رو به رشد، رفتار منفی کارانه پیشه می کند. پاتولوژی زمانی شروع می شود که این مرحله مربوط به رشد دوام غیر عادی پیدا می کند. صاحبان قدرت واکنشهای شدید نشان می دهند و لجبازی بسیار بیشتر از آنچه در کودکان با سن عقلی مشابه دیده می شود ظاهر می گردد. کودکان ممکن است استعداد ذاتی یا مزاجی برای تمایلات قوی، سابقه ها و تقدم های قوی و اظهار و جود قاطعانه داشته باشند. اگر کنترل و قدرت، مسأله ای برای والدین بوده باشد، یا از قدرت به خاطر نیازهای خود استفاده کنند کشمکشی پدید می آید که زمینه را برای پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی فراهم می سازد. چیزی که نوزاد آن را به عنوان برقراری خود رائی شروع کرده است به شکل دفاعی در مقابل وابستگی مفرط به مادر یا وسیله حفاظتی در مقابل مداخله در خودمختاری در می آید. در سالهای بعدی کودکی، ضربه های محیطی، بیمار، یا ناتوانی مزمن، مانند ناتوانی ذهنی، ممکن است موجب بروز لجبازی – نافرمانی به عنوان دفاعی در مقابل کودکی، اضطراب و فقدان احترام به نفس گردد، یک مرحله مقابله ای دیگر در سنین نوجوانی به عنوان تظاهری از نیاز به گسستن از والدین و برقراری هویتی مستقل، ظاهر می گردد. نظریه کلاسیک روان کاوی علت این اختلال را در تعارض های حل نشده ای که در دوره مقعدی پیدا شده اند می داند. (لطفی کاشانی و وزیری، 1392 ) رفتار گرایان معتقدند که لجبازی یک رفتار تقویت شده و آموخته شده است که از طریق ان کودک، بر اولیا اعمال قدرت و کنترل می کند. مثلاً کودک با توسل به یک جمله کج خلقی در مقابل یک درخواست ناخوشایند از سوی والدین آنها را به پس گرفتن درخواست خود وادار می سازد. به علاوه توجه زیاد والدین، مانند بحث های طولانی در مورد رفتار نیز ممکن است رفتار او را تقویت کند(لطفی کاشانی و وزیری، 1392 ). عوامل خانوادگی ممکن است در ODD نقش مهمی داشته باشند به نظر می رسد که این اختلال در خانوادههایی که حداقل یکی از والدین تاریخچه ای از ODD،اختلال سلوک، ADHD، اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال مرتبط با مواد یا اختلال خلقی دارند، رایج تر باشد. همچنین گزارش شده است که تعارض زناشویی جدی در خانواده با اختلال لجبازی – نافرمانی ارتباط دارد. نوع ارتباط کودک - والد از جمله عوامل مؤثر و تأثیرگذار است. به طوری که در این میان انضباط سخت از سوی والدین با دستورات متناقض از سوی آنها به علاوه نقض والدین در تعامل و اموزش کودکان مورد توجه هستند (کاکاوند، 1392). نظریه پردازان روانی – اجتماعی چنین پنداشته اند که عوامل سرشتی و مادر زاد ممکن است با پدیدار شدن اختلال لجبازی نافرمانی در اوایل دوران کودکی زمانی که با رفتارهای محدود کننده و توقعات بی دلیل والدین به هم می آمیزند، درارتباط باشند (کاکاوند،1392 ). 9- سازوکارهای شناختی رفتاری علاوه بر تشخیص دقیق، مهم است عواملی را شناسایی کرد که بر پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی تاثیر می گذارند تا از این طریق بتوان درمان را به نحو مؤثرتری طراحی کرد. اگرچه برخی استدلال کرده اند که نشانه های شاخص اختلال لجبازی – نافرمانی و اختلال سلوک تنها از نظر میزان شدت پریشانی یا اختلال رفتاری، با هم تفاوت دارند (آخن باخ، 1993 ) بررسی دقیق سازوکارهای پایه این دو اختلال، عوامل دیگری را آشکار می سازد که ممکن است در تفکیک آنها مفید باشند. برای مثال یکی از این عوامل که اختلال لجبازی –نافرمانی و اختلال سلوک را متمایز می کند این است که اختلال سلوک برخلاف اختلال لجبازی – نافرمانی با رعایت نکردن و بی احترامی به حقوق اساسی دیگران ارتباط دارد (انجمن روان پزشکی امریکا، 2007 ) کودکان دارای اختلال سلوک اغلب به عنوان کسانی توصیف می شوند که توجه کمی به تاثیر رفتارهایشان بر دیگران دارند یا مطلقاً نسبت به آن توجهی ندارند. اگرچه کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی با انضباط و انتظارات والدین و سایر اشخاص دارای قدرت، مخالفت می ورزند، ولی ذاتاً همانند کودکان دارای اختلال سلوک، دیگران را حقیر نمی شمارند. اگر این نکته را به زبان رویکرد شناختی مطرح کنیم، به نظر می رسد کودکان دارای اختلال سلوک درباره عواقب اعمالشان کمتر فکر می کنند و از تجزیه و تحلیل اخلاقی موضوع ناتوان هستند، در صورتی که کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی مهارت های حل مسئله ضعیفی نشان می دهند و می کوشند در برابر تحمل رفتارهای معین از سوی اشخاص مهم مانند والدین مقاومت کنند این تمایز مورد تأیید طیفی از پژوهش هاست که روابط بین جنبه های مختلف شناخت اجتماعی و پرخاشگری شدید را برجسته می سازند (گورا[21]، هیوزمن[22]، هانیش[23]، 1987؛ کاردین و همکاران، 1987). بدین ترتیب، بهتر است مبانی شناختی هر دو اختلال و تفاوت باورها، نگرشها، انتظارها و اسنادهای کودکان دارای اختلال سلوک و کودکان دارای اختلال لجبازی – نافرمانی را مدنظر قرار داد. متأسفانه، بیشتر پژوهشهای شناختی – رفتاری تاکنون برکودکان بزهکار یا کودکان دارای اختلال سلوک متمرکز بوده اند، بررسی های اندکی درباره بنیادهای شناختی اختلال لجبازی – نافرمانی و تفاوت آنها از مفروضه های شناختی اختلال سلوک موجود است این امر تا حدودی ناشی ازاین واقعیت است که اختلال لجبازی – نافرمانی نوعاً در کودکان و در سالهای پیش دبستانی و ابتدایی ظاهر می شود. هنگامی که شناخت ها ناپایدار و در نتیجه برای سنجش با ثبات، دشوار تر هستند (هیوزمن و همکاران، 1992). تحقیقات مختلف نشان داده است که مشکلات روانی والدین، بخصوص مادر، در رشد و حفظ اختلال نافرمانی مقابله ای کودک اثرگذار است (سندرز، 2003). اکثریت مطالعاتی که درباره رشد اختلال لجبازی – نافرمانی به تحقیق می پردازند بر نقش خانواده تأکید دارند (فریک و همکاران، 1993؛ پاترسون [24]، ریدو[25]، دیشیون[26]،1992، تولان و لوبر، 1992) برای مثال پاترسون، ریدو دیشیون (1992) سه ویژگی در والدین بر می شمارند که به نظر می رسد احتمال پیدایش اختلال لجبازی – نافرمانی را افزایش می دهند و ضروریست در صورت بندی طرح های درمانی مورد توجه قرار گیرند :1)مشکلات روانی والدین 2)شیوه های ناموثر تربیت فرزند 3)از هم گسیختگی زناشویی مشکلات روانی در والدین، به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی، همواره کودکان دارای اختلال لجبازی –نافرمانی را ازسایر گروه های کلینیک متمایز می سازد (فاراؤنه، بیدرمن، کینان و تسانگ، 1991، فریک و همکاران، 1992، شاخر و واچ اسموت [27]، 1990) اشکال دیگر آسیب شناسی روانی والدین، مانند سوء مصرف مواد و افسردگی نیز با سرپیچی و نافرمانی کودک ارتباط دارند (فوره هند[28]و بوردی [29] 1985، فریک و همکاران، 1992 ) با این وجود رابطه بین اختلال شخصیت ضد اجتماعی والدین و اختلال لجبازی – نافرمانی کودک چنان قوی است که پراکنش در همبستگی میان اختلال لجبازی – نافرمانی و سوء مصرف مواد (فریک و همکاران، 1992 ) و نیز بین اختلال لجبازی – نافرمانی و سایر متغیرها مانند سن پایین مادران (کریست و همکاران، 1990 ) را توجیه می کند. علاوه بر این اگرچه اختلال شخصیت ضد اجتماعی در والدین غالباً رفتار لجبازی – نافرمانی در کودک را پیش بینی می کند، خود نیزمی تواند کانون ضروری مداخله باشد چرا که آسیب شناسی روانی والدین می تواند در تلاش جهت تغییر شیوه های کنترل رفتار کودک توسط والدین مداخله کند. بعضی از شیوه های تربیت فرزند، مانند تعامل خانوادگی مهر آمیز، زمینه ساز رفتارهای لجبازی – نافرمانی و خصمانه هستند، یعنی رفتارهایی که مشخصه اختلال لجبازی – نافرمانی می­باشند. چندین الگوی مشخص تعامل خانوادگی وجود دارند که کودکان لجباز و غیر لجباز را تفکیک می کنند. برای مثال والدین کودکان نافرمان به تقویت رفتار مقابله ای و بی توجهی یا تنبیه رفتارهای اجتماعی مثبت گرایش دارند (پاترسون، 1976 ) همچنین معلوم شده است که آنها بیش از والدین دیگر نسبت به کودکان خویش انتقاد می کنند (رابینسون[30]و آیبرگ[31]، 1981 ) به علاوه والدین کودکان لجباز تمایل دارند که به کودکانشان دستور دهند، بدون اینکه فرصت دهند آنها به دستورهایشان پاسخ گویند (پید[32]، رابرتز[33]و فوره هند، 1977 ) بیشتر این دستورها، توقعاتی می­باشند که به منظور تقویت کردن یا بازداری از رفتارهای مشخص تربیت یافته اند (گرین، فوره هند، مک ماهون [34]، 1979 ) و عباراتی را بیان می کنند که تهدید آمیز، آزار دهنده و خصمانه و تحقیر آمیز هستند (دلفینی [35]، برنال [36]، وروزن [37] 1976 ) آنها همچنین تمایل دارند مقررات محدود کننده تری را تحمل کنند (گرین و همکاران 1979 ) در برخی موارد رفتار لجبازی- نافرمانی ناشی از شیوه انضباطی متناقضی است که از ترس و اضطراب والدین درباره تحمل محدودیت ها یا مجوزها نشات می گیرد (تولان، 1989 ) تجربه بالینی ما نشان می دهد که بیشتر این والدین به خاطر تجربه مورد بد رفتاری، یا مورد غفلت قرار گرفتن در زمان کودکی، در ارائه هر شیوه انضباطی با دشواری رو به رو هستند (تولان، 1991 ) بنابراین به نظر می رسد رفتار لجبازی – نافرمانی در کودکان با تعامل خانوادگی انتقاد گرانه، تعارض آمیز، ناهماهنگ، تنبیهی یا قهر آمیز ارتباط روشنی دارد. سرانجام، همان طور که برخی مطرح کرده اند، مشکلات رفتاری کودک در زمینه مشکلات زناشویی رخ می دهند (فرامو[38]، 1975 ) در واقع، شواهد نشان گر آن است که اختلال زناشویی با رفتار نافرمانی و ایذائی در کودکان مرتبط است (امری [39]1982، فوره هند، برودی و اسمیت [40] 1986، جانسون [41] و لوبیتز[42]1974 )      

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.نام و نام خانوادگیایمیلموبایلتصویر امنیتی پرداخت توسط بانک کلیه بانک ها بانک صادرات بانک پارسیان بانک ملت پرداخت و دانلود     پشتیبانی خرید برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید   انتشار : ۴ آذر ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 55 فیسبوکگوگل پلاسلینکدینتویترکلوبفیسنما × Close گزارش تخلف (در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود) از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.نام و نام خانوادگیایمیلتوضیحاتتصویر امنیتی را وارد نماییدارسال گزارش كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ... دریافت فایل : كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومانکسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30 این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ... دریافت فایل : کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ... دریافت فایل : فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومانافزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ... دریافت فایل : افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کاپکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ... دریافت فایل : پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشیاموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ... دریافت فایل : اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومانآموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان **کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ... دریافت فایل : آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومانکتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟ کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ... دریافت فایل : کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ... دریافت فایل : ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالووردانلود کتاب صوتی آدم های سمی عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ... دریافت فایل : دانلود کتاب صوتی آدم های سمیدانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ... دریافت فایل : دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکسدانلود پاورپوینت HSE PLAN عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ... دریافت فایل : دانلود پاورپوینت HSE PLANمجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ... دریافت فایل : مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعاتکسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار (بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ... دریافت فایل : کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کارافزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ... دریافت فایل : افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کانرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ... دریافت فایل : نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر درفیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ... دریافت فایل : فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmcفایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ... دریافت فایل : فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبهکسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ... دریافت فایل : کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومانممبر پلاس برلیان امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ... دریافت فایل : ممبر پلاس برلیاناکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ... دریافت فایل : اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارزکتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ... دریافت فایل : کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDFدانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ... دریافت فایل : دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگانکسب درآمد میلیونی از وبلاگ کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ... دریافت فایل : کسب درآمد میلیونی از وبلاگجدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ... دریافت فایل : جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندانچاپ چک کلیه بانک ها با اکسل این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ... دریافت فایل : چاپ چک کلیه بانک ها با اکسلترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶ به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ... دریافت فایل : ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ... دریافت فایل : فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایراننمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ... دریافت فایل : نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها ومجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ... دریافت فایل : مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد         

👇 دیگر دسته بندی ها👇

✅فایل های دیگر✅

علوم انسانی

فنی مهندسی

علوم پایه

پزشکی

هنر

اخبار

محصولات

کسب و کار

سرگرمی

#️⃣ برچسب های فایل دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان

دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان

دانلود دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان

خرید اینترنتی دانلود تحقیق اختلال لجبازی – نافرمانی در کودکان

👇🏞 تصاویر 🏞